Velg en region og språk

Data og sikkerhet

Sekretesspolicy

Modern informations- och kommunikationsteknik har blivit allt viktigare i verksamheten för företag som PCI Augsburg GmbH. Vi värnar om våra kunders personliga integritet och hanterar därför personlig information med största försiktighet. Naturligtvis följer vi strikt bestämmelserna i tyska dataskyddslagen. Nedan återfinns information om vilka data vi, d.v.s. PCI Augsburg GmbH, samlar in och hur vi använder dem.

Vilka personuppgifter samlas in och hur bearbetas de?

Du kan besöka våra webbsidor, utan att lämna några personuppgifter. Det enda som registreras är namnet på din internetleverantör, vilken webbplats du kom från och vilken av våra webbsidor du besöker. Det är endast om du använder vissa tjänster som personuppgifter samlas in och bearbetas. Vid insamling av personuppgifter uppmärksammas du på detta i menyn.

I vilket syfte samlar vi in och bearbetar personuppgifter?

Eftersom vi ständigt strävar efter att förbättra vårt tjänsteutbud och din upplevelse från våra webbsidor, samlar vi in och utvärderar ovannämnda data statistiskt. Vi är även intresserade av din personliga upplevelse och annan personlig information. Av denna anledning kan du bli ombedd att lämna ytterligare information på vissa platser. Det är naturligtvis frivilligt att lämna dessa uppgifter och lämnad information behandlas givetvis konfidentiellt.

Om du använder denna typ av tjänster, samlas i regel endast sådan information in, som krävs för att vi ska kunna erbjuda tjänsten. Om vi efterfrågar mer personliga uppgifter, så handlar det om frivillig information. Personliga data används endast för att kunna tillhandahålla en efterfrågad tjänst och för att skydda våra egna affärsintressen.

Lämnas personuppgifter vidare till tredje part?

Vi kommer endast att lämna vidare personuppgifter till tredje part om den efterfrågade tjänsten så kräver. Vi kommer varken lämna ut, överföra, sälja eller använda dina personliga uppgifter för annonsering eller marknadsföring, utan ditt uttryckliga medgivande. Andra regler gäller naturligtvis om vi enligt lag eller domstolsbeslut anses skyldiga att lämna ut och förmedla data. 

Cookies

På vissa webbsidor på vår webbplats använder vi cookies. Dessa används för att kunna identifiera användare och erbjuda en förbättrad och mer individuellt anpassad webbupplevelse. Vi använder inte cookies för att samla in personuppgifter. I webbläsarinställningarna kan du välja om du vill få information om användning av cookies i din webbläsare, eller blockera dem.

Barn

Personuppgifter från barn samlas inte medvetet in och används inte i något specifikt syfte. I regel känner vi inte till åldern på dem som besöker våra webbsidor. Mot denna bakgrund har vi inte vidtagit några konkreta åtgärder för att skydda sådan information.

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter du lämnar mot t.ex. förlust, förstörelse, manipulation och obehörig åtkomst. Samtliga medarbetare och eventuella medarbetare från tredje part som deltar i databearbetningen, omfattas av bestämmelserna i den tyska dataskyddslagen och bestämmelserna om konfidentiell behandling av personuppgifter.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna programförklaring. Den utgör inget avtal eller annan rättslig princip mot eller på uppdrag av någon part.

Vid frågor eller problem kan du kontakta vårt uppgiftsskyddsombud för ytterligare hjälp.

Google™ Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade ”cookies”, d.v.s. textfiler som lagras på din dator och möjliggör analys av hur du använder en webbsida. Den information som skapas genom din användning av denna webbsida överförs vanligtvis till och lagras på en av Googles servrar i USA. Om IP-anonymisering är aktiverad på denna webbsida, kommer Google att förkorta din IP-adress inom EU och andra EES-stater. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en av Googles servrar i USA och förkortas där.

På vårt uppdrag får Google använda denna information för att utvärdera din användning av webbsidan, sammanställa rapporter om nätaktiviteter och erbjuda dem som driver webbsidan ytterligare tjänster som är kopplade till användningen av webbsidan och internet. Google sammanför inte den IP-adress som överförs från din webbläsare inom ramen för Google Analytics med andra data. Du kan förhindra att cookies sparas på din dator genom att göra motsvarande inställningar i webbläsaren. Detta kan dock hindra dig från att utnyttja samtliga funktioner på webbsidan fullt ut. Du kan dessutom förhindra att data som skapas av cookies när du besöker webbsidan (inkl. din IP-adress) registreras och bearbetas av Google, genom att ladda ned och installera en webbläsarplugin på följande länk http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ytterligare information hittar du på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de respektive http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (allmän information om Google Analytics och dataskydd). Vänligen notera att denna webbsida använder Google Analytics med tillägget ”gat._anonymizeIp();” och att IP-adressen därför enbart behandlas i förkortat skick, för att kunna utesluta direkt hänvisning till individer.

Källa: www.datenschutzbeauftragter-info.de

Webbanalys

”I syfte att marknadsföra och optimera denna webbplats används produkter och tjänster från WiredMinds AG (www.wiredminds.de). Uppgifter samlas in, bearbetas och sparas. Från dessa skapas sedan en an anonym användarprofil. Vid behov och om möjligt skapas fullständigt anonymiserade användarprofiler. För detta ändamål kan cookies användas. Cookies är små textfiler som lagras i besökarens webbläsare och som används för att identifiera användaren. Insamlade data, som även kan innehålla personuppgifter, överförs direkt till, eller hämtas direkt från, WiredMinds. WiredMinds får använda information som finns kvar efter besök på webbplatsen för att skapa anonyma användarprofiler. Data som erhållits utan uttryckligt medgivande från den berörda personen används inte för att identifiera besökare på denna webbsida och sammanförs inte heller med personuppgifter tillhörande bäraren av pseudonymen. Om IP-adresser samlas in, anonymiseras dessa omedelbart efter insamling genom borttagning av den sista siffran i nummerserien. Insamling, bearbetning och lagring av data kan när som helst återkallas med verkan för framtiden.”
Inaktivera webbanalys. Denna funktion är cookie-baserad och därmed webbläsarberoende.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna programförklaring. Den utgör inget avtal eller annan rättslig princip mot eller på uppdrag av någon part.

Vid frågor eller problem kan du kontakta vårt uppgiftsskyddsombud för ytterligare hjälp. 

Uppgiftsskyddsombud
Hannelore Pepe
hannelore.pepe basf.com