Velg en region og språk

PCI Stegljudskonstruktioner

Med PCI stegljudskonstruktioner för keramiska golvbeläggningar uppnår du gällande krav och undviker att stegljudet - eller trumljudet, blir ett osäkerhetsmoment i byggprocessen. PCI:s stegljudslösningar är provade i SP:s ljudlaboratorium i Borås. PCI Polysilent finns med i databasen Bastian. Läs mer på www.bastian.nu

PCI Polysilent produktblad, ladda ner här

PCI:s stegljudsskivor fungerar som spänningsupptagande skikt, vilka ger en stegljudsreducering på 12 dB. Konstruktionen är lämplig i bostäder som t.ex. hallar och i trapphus samt lokaler som klassrum eller konferensrum. Läs SP Provningsrapport här