Velg en region og språk

PCI Broschyrbibliotek

Lär känna oss bättre, vad vi står för och vad vi kan erbjuda.

Läs vår företagspresentation "PCI - Innovation och Tradition" och ta att ta del av vårt aktuella sortiment som finns samlat i broschyren PCI Produktöversikt.

Till vänster i menyn finner du resterande del av hela vårt samlade broschyrbibliotek. Alla våra broschyrer går att beställa. Skicka ett mail med dina kontaktuppgifter till info@pci-sverige.com så kommer broschyren på posten.

PCI Konstruktioner

PCI har systemen för keramiska konstruktioner när det gäller våtrum i bostäder, våtrum i offentliga miljöer, värmegolvskonstruktioner och konstruktioner utomhus. PCI har även avancerade lösningar för keramiska konstruktioner när det gäller storkök, tung industri, livsmedelsindustri, fasader, kemisk industri och simhallar.

Klicka här för att läsa och ladda ner PCI Guiden.

PCI Pavifix 1K Extra - Genomsläppligt fogmaterial för marksten

Traditionellt har stenbeläggningar fogats med sand eller stenmjöl. Det tar dock inte lång tid innan sanden försvinner ur fogarna och ogräset får möjlighet att etablera sig. Den fina underhållsfria ytan med marksten har istället blivit ett problem med ett underhåll att rensa bort ogräs ut fogarna.

PCI har utvecklat ett fogmaterial som gör att du kan njuta av din stenbeläggning med ett minimum av underhåll. PCI Pavifix® 1K Extra ger tåliga och starka fogar som dessutom är dränerande för vatten.

Klicka här för att läsa och ladda ner.

Nästa generation PCI plattsättningsprodukter!

Tids- och kostnadspressen på byggarbetsplatser är i dag större än någonsin, tillsammans med krav på hög kvalitet. Den ansvarstagande hantverkaren vill alltid lämna ett väl fungerande arbete efter sig och undvika dyra och besvärande reklamationer.

PCI är hantverkarens partner för att uppnå målet att erhålla väl fungerande entreprenader med bästa slutresultat. De nya produkterna PCI Seccoral® 2K Rapid, Flexmörtel® S2 och PCI Nanofug® Premium gör det lite enklare för hantverkaren att nå det målet. Denna nya generation plattsättningsprodukter är allround på ett sätt som verkligen kommer till sin rätt på kritiska underlag – i synnerhet när tiden är en avgörande faktor.

Klicka här för att läsa och ladda ner.

PCI Nanofug Premium - nya generationens fogmassa

PCI Nanofug® Premium – den flexibla fogmassan för granitkeramik och stengods, tillhör en ny generation intelligenta produkter från PCI.

Den kombinerar goda arbetsegenskaper med många positiva produktegenskaper för dig och dina kunder. PCI Nanofug® Premium erbjuds i 18 attraktiva färger och har en slät, funktionell yta som kräver märkbart mindre rengöring, tack vare sin smutsavvisande easytoclean-effekt.

Klicka här för att läsa och ladda ner.

Natursten - läggning, fogning och säker vidhäftning utan missfärgningar

Varje natursten är unik. Detta påverkar inte bara utseendet som gör detta material så användbart och populärt, utan också stenarnas egenskaper.

En annan gemensam nämnare för natursten är porositeten, vilket påverkar fuktupptagningen och därmed även vidhäftningen.

PCI har ett komplett sortiment av fäst- och fogmassor som är anpassade för montage av natursten. I vår broschyr presenteras också lösningar för montage av stentyper i olika typer av utrymmen.

Ladda ner PCI Naturstensbroschyr genom att klicka på bilden eller klicka  här

Lösningar för lyckad reparation och ytbehandling av betong

PCI Nanocret familjen har lösningen för lyckade betongreparationer med lång hållbarhet.  Serien är mycket mångsidig. Den består av fyra produkter som är perfekt matchade, och lämpar sig för nästan alla tillämpningar. Koderna R2, R3 och R4 i slutet av namnet är taget från den europeiska standarden EN 1504, del 3.

I broschyren "Lösningar för lyckade reparationer och renovering av betong" definieras de olika produkternas egenskaper som gör det lättare att välja rätt produkt. Klicka här för att ladda ner broschyren som pdf.

Professionella lösningar för trädgårds- och landskapsanläggare

Som specialist inom branschen arbetar PCI kontinuerligt för att vidareutveckla och förbättra produkter som hjälper trädgårds- och landskapsanläggare samt plattsättare och golvläggare att utföra ett bra arbete. I denna broschyr presenterar vi våra specialprodukter för trädgårds- och landskapsdesign.

Klicka här eller på bilden för att ladda ner.