Monteringsanvisningar för PCI våtrumssystem

PCI:s våtrumssystem är godkända enligt Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum och uppfyller även Boverkets myndighetskrav i BBR samt försäkringsbolagens krav.

Systemen är provade och godkända enligt ETAG 022. Produkterna som ingår i PCI:s våtrumssystem uppfyller BASTA:s miljökriterier.

Våtrumssystem PCI VG2014

PCI VG2014 är godkänt enligt Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum och uppfyller även Boverkets myndighetskrav i BBR samt försäkringsbolagens krav. Systemet är provat och godkänt enligt ETAG 022 och de  nya kraven för skarvar och manschetter som gäller från 1 juli 2014.

PCI VG2014 har hög ångtäthet, > 2,5 miljoner s/m, alltså mycket god marginal över gränsvärdet
> 1.000.000 s/m. Tätskiktet PCI Pecilastic W Project är en folie (duk/matta) som är stark, flexibel och garanterar rätt tjocklek på tätskiktet.

Till systemet hör specialutvecklade band för tätning i vinklar och över folieskarvar samt specialutvecklade manschetter för tätning mot rör samt mot golvbrunn.

Klicka här för mer information.

Våtrumssystem PCI VG2001 - rollat tätskikt

PCI VG2001 är ett godkänt rollat tätskiktssystem med ångtäthet >1 miljon s/m.

Tätskiktet består av PCI Wadian, tunn gulfärgad dispersion med hög ångtäthet och det tjocka tätskiktet, PCI Lastogum.

Ladda ner monteringsanvisningen som pdf genom att klicka här.

Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn

PCI VG2014 uppfyller ETAG 022 och är godkänt av SITAC enligt Branschreglerna för väggnära golvbrunnar.

Ladda ner monteringsanvisningen som pdf genom att klicka klicka här.

Anslutning Golvbrunnar - Purus, Jafo och Blücher

Kompletterande beskrivning till våtrumskonstruktion VG2014 gällande montering av brunnsmanschett för Purus, Jafo och Blucher golvbrunnar. 

Ladda ner monteringsanvisningen som pdf genom att klicka klicka här.

Reparation – byte av enstaka skadade plattor