Slut med ogräs. Slut med myror.

Vackra fogar utan ogräs

Använd PCI Pavifix 1K Extra som fogmassa till dina stenbeläggningar! Ytan förblir resistent mot ogräs, myror, frost, vind och regn- och är samtidigt dränerande! PCI erbjuder kompletta systemlösningar för sten- och naturstensbeläggningar för privat miljöer, som trädgårdsgångar, garageuppfarter, uteplatser samt offentlig miljö, som torg och gågator.

Läs mer om PCI Pavifix 1K Extra

Läs broschyren - Genomsläppligt fogmaterial för marksten