BASF:s Construction Chemicals-verksamhet är nu MBCC Group

▪ Förvärvet från BASF-koncernen är fullbordat

▪ Jochen Fabritius är utsedd till ny CEO för MBCC Group

▪ MBCC Group är redo att förverkliga företagens fulla potential

MBCC Group har uppstått ur BASF:s före detta Construction Chemicals-verksamhet efter att ha köpts upp av ett dotterbolag till Lone Star (Lone Star), ett globalt riskkapitalbolag och kommer att dra igång verksamheten den 1 oktober 2020. Affären mellan BASF och Lone Star slutfördes den 30 september 2020 och trädde i kraft vid midnatt. Lone Star är nu verksamhetens nya ägare. MBCC Group har separerats från BASF-koncernen under de senaste 18 månaderna och är nu en fullt fristående organisation.

MBCC Group är en ledande leverantör av byggkemikalier över hela världen och erbjuder innovativa och hållbara produkter och lösningar till olika sektorer inom byggindustrin, såsom byggnader, byggnadsstrukturer, anläggningar under jord, nybyggnation för och renovering. MBCC Group är en av världens ledande leverantörer av tillsatsmedel till betong och en ledande aktör inom den fragmenterade marknaden för diverse byggsystem.

MBCC Group servar mer än 30 000 kunder och affärspartners jorden runt. Koncernen består av omkring 70 juridiska enheter över hela världen med cirka 7 500 anställda och byggexperter i över 60 länder. Huvudkontoret för den globala och europeiska verksam-heten ligger i Mannheim i Tyskland, och regionala huvudkontor finns i Beachwood, Ohio i USA (Amerika), Dubai i Förenade Arabemiraten (Mellanöstern-Ryssland-Afrika) och Singapore (Asien och Stillahavsområdet).

MBCC Groups starka varumärken Master Builders Solutions®, PCI®, Thermotek®, Wolman®, Colorbiotics® och Watson Bowman Acme® är väl etablerade på marknaderna och har över 100 års industrierfarenhet i ryggen.

 

Jochen Fabritius utsedd till CEO

Den nya ägaren har utsett Jochen Fabritius som ny CEO för MBCC Group. Fabritius är utbildad civilingenjör, och har tillbringat nästan hela sin karriär inom byggsektorn. Han är en mycket erfaren expert inom byggbranschen. Under de senaste åren har han arbetat för Xella, där han började 2014, först i egenskap som Chief Operating Officer och sedan, från och med 2017, som CEO. Innan dess arbetade han i 15 år på konsultfirman McKinsey & Company.

Han sa: “Jag är mycket glad att vara en del av MBCC Group och att jobba i ett nära samarbete med en stark global ledningsgrupp för att realisera MBCC Groups fulla potential. Vid denna tidpunkt vill jag även ta tillfälle i akt att tacka alla medarbetare för deras hårda arbete och engagemang, att under en global pandemi, framgångsrikt utföra förvärvet från BASF samtidigt som man förhåller sig till en ambitiös tidslinje.”