BASF investerar i att stärka PCI:s marknadsposition

BASF är ett av världens ledande företag inom kemikalier och material för byggnadsindustrin. En position som har möjliggjorts genom att hela tiden agera dynamiskt och en strävan efter att utvecklas tillsammans med kunder och partners.

Utökad produktportfölj, spännande produktnyheter

Som ett viktigt led i denna filosofi investerar BASF nu i att stärka PCI marknadsposition i Sverige genom att omstrukturera den svenska produktportföljen vad gäller de populära PCI–produkterna. Denna satsning möjliggör att PCI:s svenska produktportfölj kommer att kunna utökas med flertalet spännande produktnyheter.

Produktion och distribution från PCI:s tyska fabriker

För att kunna säkerhetsställa hög produktionskapacitet och fungerande logistik kommer all produktion och distribution av PCI produkter flyttas från Danmark och i fortsättningen ske från någon av PCI:s fabriker i Tyskland. Förflyttningen kommer att ske gradvis, med start i december 2013 och beräknas vara klar 1 april 2014.

Oförändrad service och samma rutiner för dig som kund

Under tiden omstruktureringen äger rum och fram till dess ändringen helt har trätt i kraft kommer beställningsrutiner, order, leveransvillkor för dig som kund vara – och självklart därefter förbli, oförändrade. Detsamma gäller naturligtvis övrig service, som teknisk support och kontakten med dina PCI representanter.

Vid eventuella frågor angående förändringarna, kontakta gärna vår kundtjänst på
tel 031-26 84 60