Väggnära golvbrunnar - godkänt PCI system

PCI VG2007 uppfyller ETAG 022 och är godkänt av SITAC enligt Branschreglerna för väggnära golvbrunnar.

PCI VG2007 är godkänt till följande väggnära golvbrunnar:

  • PURUS Line/Corner
  • UNIDRAIN Linjära golvbrunnar, typ 1001-1004
  • UNIDRAIN Hörngolvbrunn 2001

Broschyren finns att ladda ner under "Ladda ner / Broschyrer/ Monteringsanvisningar"