Object : Kriminalvårdsanstalten Saltvik
City: Härnösand 
Completion: 2010
Products used:

 

Sveriges säkraste våtutrymme

PCI:s våtrumskonstruktion PCI VG2007 (tätskikt av ångtätduk/folie) har använts i alla våtutrymmen. Liksom våtutrymmena, är även de torra utrymmena ovanligt säkra - här har konstruktion PCI G4000 (Golv i offentlig miljö) använts.

General contractor: NCC
Architect: Eurokakel, Sundsvall