Object : Söderstaden
City: Kungsbacka 
Completion: 2011
Task:

Söderstaden: ett helt nytt innerstadsområde som omfattar ca 330 lägenheter.

General contractor: AB Hundra, Wäst-Bygg Förvaltnings AB och Mjöbäck Entrepenad AB
Architect: Högsbo Plattsättning