Miljö, socialt ansvar och hållbarhet

Alla PCI produkter uppfyller gällande regler och lagar för hälsa, miljö och klimat. Men där det är möjligt går vi längre än så. Och ofta mycket längre. Det betyder bl.a. att vi har minimerat vår användning av tillsatser och att PCI produkterna har lyckats få några av de mest erkända miljömärkningarna.

Bygg-och bostadsmarknaden utgör ca. 40% av världens totala energiförbrukning. Genom ansvarstagande och engagemang har vi möjlighet att göra skillnad. Vi strävar därför ständigt efter att utveckla nya och mer avancerade produkter genom att optimera våra processer i kombination med att på ett så effektivt sätt som möjligt utnyttja energi och råmaterial.

Totalt sett ger PCI dig därmed möjligheten att bygga med bästa tänkbara samvete. Med hänsyn till miljö, ekonomi och hållbarhet.

PCI - en aktiv partner för miljön

PCI arbetar aktivt för att erbjuda hög produktkvalitet och med miljöanpassade egenskaper i produkterna.

Ladda ner vår miljöprofil här

GEV-EMICOCE

EMICODE logotypen är en oberoende kvalitetsmärkning för golvspackel, tätskikt, fäst- fogmassor etc. som är lösningsmedelsfria och lågemitterande.

Märkningen delas ut av testinstitutet GEV - Gemeinschaft Emissionskontrollierter Verlegewerkstoffe, Kleberstoffe und Bauprodukte e.V.

Klicka här for att läsa mer om PCI produkter med låg emission