PCI Produktsystem

Finn lösningen som passer ditt projekt!


För att göra det så enkelt som möjligt att använda våra produkter på bästa sätt har vi tagit fram lösningar för olika typer av projekt. Då alla system innehåller noggrant utvalda produkter får du en trygg lösning som bidrar till att säkra kvaliteten för projektet, från början till slut.

PCI har systemen för keramiska konstruktioner när det gäller våtrum i bostäder, våtrum i offentliga miljöer, värmegolvskonstruktioner och konstruktioner utomhus. PCI har även avancerade lösningar för keramiska konstruktioner när det gäller storkök, tung industri, livsmedelsindustri, fasader, kemisk industri och simhallar.

Klicka på rubriken för det produktsystem som du är intresserad av för att få mer detaljerad information. Alla system finner du även översiktligt samlade i broschyren PCI Guiden.