PCI G3000 - Golv, torra utrymmen

För montering av keramiska plattor på invändiga normal-belastade golvytor i torra utrymmen. Systemet gäller för underlag av betong, slipsats av betong, lättbetongelement, golvspackel, träbjälklag och befintliga keramiska plattor.

PCI G4000 - Golv i offentliga miljöer

För montering av keramiska plattor på invändiga golvytor i offentliga lokaler som mer eller mindre är utsatt för intensiv trafik, som rullande last vid transporter av varor, som till exempel köpcentra, skolor, lagerlokaler, flygplatsterminaler.

PCI G4000 "snabb" - Golv i offentlig miljö – vid behov av snabbt färdigställande

Golvet är gångbart efter 2-3 timmar och klarar full trafikbelastning efter 24 timmar. Snabbhärdande PCI fäst- och fogmassor ingår i systemet. Fästmassan skall appliceras så att full bruksfyllnad erhålls för att klara rullande belastning.