PCI GV7000 - Livsmedel, kemisk /teknisk industri och storkök

För montering av keramiska plattor där konstruktionen är utsatt för kraftiga påkänningar, som verkstäder, industrilokaler och storkök. Miljövänligt val, ej epoxibaserat. Ger god beständighet mot flertalet syror och alkalier.

PCI GV7500 - Storkök, industri - epoxi

För montering av keramiska plattor där konstruktionen är utsatt för mycket kraftiga påkänningar, som inom livsmedels- och kemisk/teknisk industri. God beständighet mot syror, alkalier, saltlösningar, lösningsmedel, urin och mekanisk belastning.