Velg en region og språk

PCI VG2014 - Tätskikt av folie (duk/matta)

PCI VG2014 är godkänt enligt Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum och uppfyller även Boverkets myndighetskrav i BBR samt försäkringsbolagens krav. Systemet är provat och godkänt enligt ETAG 022 och de  nya kraven för skarvar och manschetter som gäller från 1 juli 2014.

PCI VG2001 - Rollat tätskiktssystem

För vägg och golv i våta utrymmen i bostäder och offentlig miljö. Ångtäthet >1 miljon s/m. Godkänt enligt Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, är godkänt enligt ETAG 022, uppfyller Boverkets myndighetskrav i BBR och försäkringsbolagens krav.

Väggnära brunnar  - PCI monteringsanvisning för väggnära placering av brunnar

PCI VG2014 uppfyller ETAG 022 och är godkänt av SITAC enligt Branschreglerna för väggnära golvbrunnar.

PCI VG2500 - Offentliga duschar

För montering av keramiska plattor på vägg och golv i offentliga våtutrymmen som tex skolor, idrotts- och badanläggningar. Tjockt 2-komp. tätskikt med optimal beständighet i konstant våt miljö som offentliga våtutrymmen utgör.