Video-guide steg för steg!

Färdigblandat och lättarbetat med 1-komponentsprodukterna PCI Lastogum och PCI Pecitape Bond. Med dessa produkter sparas både tid och svinn, givetvis även miljögodkända.

Snabb och smidig montering!

Nu kan vi presentera en tydlig och utförlig appliceringsvideo för 2-komponentsprodukten PCI Pecilastic W-Lim i säkra och godkända PCI Våtrumssystem VG2014. Plattsättningsbart redan efter tre timmar!

PCI VG2014 - Tätskikt av folie (duk/matta)

PCI VG2014 är godkänt enligt Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum och uppfyller även Boverkets myndighetskrav i BBR samt försäkringsbolagens krav. Systemet är provat och godkänt enligt ETAG 022 och de  nya kraven för skarvar och manschetter som gäller från 1 juli 2014.

PCI VG2001 - Rollat tätskiktssystem

För vägg och golv i våta utrymmen i bostäder och offentlig miljö. Ångtäthet >1 miljon s/m. Godkänt enligt Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, är godkänt enligt ETAG 022, uppfyller Boverkets myndighetskrav i BBR och försäkringsbolagens krav.

Väggnära brunnar  - PCI monteringsanvisning för väggnära placering av brunnar

PCI VG2014 uppfyller ETAG 022 och är godkänt av SITAC enligt Branschreglerna för väggnära golvbrunnar.

PCI VG2500 - Offentliga duschar

För montering av keramiska plattor på vägg och golv i offentliga våtutrymmen som tex skolor, idrotts- och badanläggningar. Tjockt 2-komp. tätskikt med optimal beständighet i konstant våt miljö som offentliga våtutrymmen utgör.