PCI V3000 - Väggar, torra utrymmen

För montering av keramiska plattor på invändiga väggar i torra utrymmen. Systemet gäller för underlag av betong, puts och skivor samt i vissa fall på befintliga underlag som t.ex. keramiska plattor och målade ytor.

PCI 5000 - Fasader, socklar

För montering av keramiska plattor på väggar utvändigt som fasader och socklar. Systemet kan användas på underlag av betong och putsade murverk samt på vissa putssystem av isolerskivor eller utvalda skivor.