Åtgångskalkylator

PCI:s åtgångskalkylator innehåller ungefärliga värden baserade på tidigare erfarenheter som kan variera betydligt både upp och ner beroende på ytstruktur, typ av plattor, typ av verktyg, arbetsmetod etc. Kalkyleringar bör därför inte baseras på dessa värden. Vid strörre projekt rekommenderas att bedöma Åtgång genom att skapa en provyta. Applicering vid kombinerad metod (bakstrykning och på yta) ökar åtgången med ca 20 till 25%. I de fall kalkylering gäller pulverprodukter relaterar datan till konsumtion av produkten i torr form, detta för att förenkla beräkning av materialbehov. 

Välj en produkt:
PCI Adaptol®
Akrylfogmassa
för anslutningsfogar och sprickor
Typ av fog:
Längd (lfm):
Fogbredd (mm):
Fogdjup (mm):
Ditt resultat:
Åtgång, ca (ml):
motsvarar
310 ml Patron (st.):