PCI Betonfinish® W

Färg för ytskydd av betong för fasader och andra byggnadskonstruktioner
PCI Betonfinish® W
Dealer Search
Produktegenskaper
Användningsområden
Beräkna åtgång
Nedladdningar
 • Färdigblandad, klar för användning.
 • Kulörer, finns i ca 1 000 kulörer.
 • Högt diffusionsmotstånd mot skadliga gaser. Skyddar betong och puts mot inträngning av miljöföroreningar trots bra genomsläpplighet för vattenånga.
 • Högt karbonatiseringsmotstånd. Skyddar effektivt armeringsjärn mot rost genom att det bevarar betongens alkalinitet.
 • Vattenavvisande. Skyddar betong och puts mot inträngande fukt.
 • Täckande färg, enhetlig kulör på betong- och putsfasader.
 • Säker vidhäftning under lång tid på alla PCI:s mineraliska reparationsbruk och avjämningsbruk samt på betong och puts.
 • Fri från lösningsmedel, belastar inte miljön eller användaren genom lösningsmedelsångor. Ingen fara för brand eller explosion.
 • Certifierad enligt EN 1504-2, DIN V 18026, ytskyddssystem OS 4 i kombination med PCI Nanocret FC.

Färg: Colours Price Class 1, Colours Price Class 3
Förpackning: 11-l-Burk
 • För inom- och utomhusbruk.
 • För väggar och innertak.
 • Kulört skydd för betong- och putsfasader som måste skyddas mot vatten och skadliga gaser som koldioxid, svaveldioxid och klorid.
 • Ytskydd för betongfasader mot karbonatisering och rost på armeringsjärn.
PCI Betonfinish® W
Färg för ytskydd av betong
för fasader och andra byggnadskonstruktioner
Produktblad: 350
Yta (m²):
Ditt resultat:
Nödvändig mängd vid påföring av två skikt (l):
motsvarar
11 l Burk (st.):

PCI produktsortiment

PCI har ett brett sortiment av högkvalitativa fäst- och tätsiktsprodukter för kakel, klinker och natursten. Våra uppskattade system för stegljudsreduktion är provade i SP:s ljudrum i Borås. PCI:s sortiment för reparation av betong är utvecklade med den senaste teknologin, som ger våra produkter en enastående prestanda.

Här söker du enkelt i hela vårt sortiment efter specifik produkt via enskilda produktgrupper eller genom produktnamn. För varje produkt finns detaljerad produktinformation, som tekniska datablad, säkerhetsdatablad samt byggvarudeklarationer. Är du intresserad av hela lösningar för ditt projekt rekommenderar vi att titta under fliken Produktsystem.

Du hittar även hela vårt sortiment samlat i broschyren PCI Produktöversikt. Har du behov av ytterligare information eller av teknisk support är du alltid välkommen att kontakta oss.