PCI Carraflex®

Vitt flexbruk för natursten som marmor och kalksten
PCI Carraflex®
Dealer Search
Produktegenskaper
Användningsområden
Beräkna åtgång
Nedladdningar
Provningsintyg
 • Vidhäftningsförbättrande tillsats, ger hög vidhäftning även till ej sugande underlag som granit och kvartsit.
 • Vit till färgen, gör att vit marmor kan läggas utan färggenomslag. Ett tunt kontaktskikt skall strykas på plattornas baksida.
 • Smidig, konsistensen gör fästmassan lätt att applicera. Tillåter glidfri sättning.
 • Effektiv kristallin bindning av vattnet i fästmassan.
 • Brukstjocklek, 2-10 mm.
 • Tål konstant våtbelastning och är frostbeständig, brett användningsområde till vägg och golv, in- och utvändigt.
 • Temperaturbeständig, mellan - 20 °C till + 80 °C.
 • Snabbhärdande, kan beträdas och fogas redan efter 6 timmar.
 • Uppfyller C2FT S1 enligt EN 12004

EMICODE: EC1 PLUS
Färg: Vit
Förpackning: 25-kg-Säck/ 5-kg-Påse
 • In- och utvändigt.
 • Till väggar och golv.
 • För läggning av kalibrerad natursten, speciellt ljus marmor som Bianco Carrara, Ajax, Arabesco och Jura marmor samt kalksten, granit, porfyr och kvartsit m.fl.
 • Även till keramiska plattor, keramisk mosaik och glasmosaik.
 • På underlag av betong, lättbetong, lättklinker, puts, gipsputs, slipsats, cement- och anhydritbaserad- avjämningsmassa, gipsskivor och andra skivor rekommenderade som underlag för keramiska plattor och natursten. På befintliga keramiska plattor samt på underlag med golvvärme.
 • Till bostäder, offentliga lokaler i torra och våta utrymmen. På trappor och socklar utvändigt.
PCI Carraflex®
Vitt flexbruk för natursten
som marmor och kalksten
Produktblad: 117
Tandspackel:
Yta (m²):
Ditt resultat:
Åtgång, ca (kg):
motsvarar
25 kg Säck (st.):
5 kg Påse (st.):
Namn MED EC Type Examination Certificate Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c Tillämpade regler Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c Tillsammans med produkt PCI Carraflex®
Namn Försäkran om överensstämmelse Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No.MED/3.18c Tillämpade regler Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No.MED/3.18c Tillsammans med produkt PCI Carraflex®, PCI Nanolight®, PCI Durafug® NT, PCI Seccoral® 1K, PCI Epoxigrund 390, PCI Gisogrund® 404, PCI Nanofug® Premium, PCI Flexmörtel® S2, PCI Durapox® Premium, PCI Durapox® Premium Multicolor
Namn MED EC Certificate of Conformity Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No MED/3.1, MED/3.13, MED/3.18a, MED/3.18c Tillämpade regler Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No MED/3.1, MED/3.13, MED/3.18a, MED/3.18c Tillsammans med produkt PCI Carraflex®, PCI Periplan® Extra, PCI Nanolight®, PCI Durapox® NT plus, PCI Carraferm®, PCI Novoment® M1 plus, PCI Seccoral® 1K, PCI Epoxigrund 390, PCI STL 39 Byggspackel, PCI Gisogrund® 404, PCI Nanofug® Premium, PCI Flexmörtel® S2, PCI Durapox® Premium, PCI Durapox® Premium Multicolor, PCI Novoment® Light
Namn Licensing GEV EMICODE (EC1 PLUS R) Tillämpade regler GEV EMICODE (EC1 PLUS R) Tillsammans med produkt PCI Carraflex®

PCI produktsortiment

PCI har ett brett sortiment av högkvalitativa fäst- och tätsiktsprodukter för kakel, klinker och natursten. Våra uppskattade system för stegljudsreduktion är provade i SP:s ljudrum i Borås. PCI:s sortiment för reparation av betong är utvecklade med den senaste teknologin, som ger våra produkter en enastående prestanda.

Här söker du enkelt i hela vårt sortiment efter specifik produkt via enskilda produktgrupper eller genom produktnamn. För varje produkt finns detaljerad produktinformation, som tekniska datablad, säkerhetsdatablad samt byggvarudeklarationer. Är du intresserad av hela lösningar för ditt projekt rekommenderar vi att titta under fliken Produktsystem.

Du hittar även hela vårt sortiment samlat i broschyren PCI Produktöversikt. Har du behov av ytterligare information eller av teknisk support är du alltid välkommen att kontakta oss.