PCI Epoxigrund 390

Specialprimer på absorberande och icke-absorberande underlag
PCI Epoxigrund 390
Dealer Search
Produktegenskaper
Användningsområden
Beräkna åtgång
Nedladdningar
Provningsintyg
  • Låg viskositet, stärker upp underlaget och ger god vidhäftning till ytterligare beläggningar och/eller fästmassor.
  • Tätar porer, förhindrar luftbubblor från att krypa upp från underlaget till avjämningsmassan.
  • Fri från lösningsmedel, skadar inte miljön eller människors hälsa på grund av lösningsmedelsångor, ingen brand- eller explosionsfara.
  • Kan blandas med kvartssand och användas som avjämningsmassa.

Färg: Transparent
Förpackning: 1-kg-Burk
  • För inom- och utomhusbruk.
  • För väggar och golv.
  • Passar som primer för PCI fogmassor och PCI beläggningar samt PCI golvavjämningsmassor på cementbaserade underlag, gjutasfalt, befintliga keramiska plattor, beläggningar av syntetiskt harts och träunderlag.
  • Kan blandas med kvartssand och användas som avjämningsmassa.

PCI Epoxigrund 390 arbetas in i underlaget med hjälp av en mjuk borste.

PCI Epoxigrund 390
Specialprimer
på absorberande och icke-absorberande underlag
Produktblad:
Yta (m²):
Ditt resultat:
Åtgång, ca (kg):
motsvarar
1 kg Burk (st.):
Yta (m²):
Ditt resultat:
Åtgång, ca (kg):
motsvarar
1 kg Burk (st.):
Namn MED EC Type Examination Certificate Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.1 Tillämpade regler Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.1 Tillsammans med produkt PCI Periplan® Extra, PCI Epoxigrund 390
Namn MED EC Type Examination Certificate Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c Tillämpade regler Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c Tillsammans med produkt PCI Nanolight®, PCI Epoxigrund 390
Namn Klassificering rapport EN 13501-1 (E/Efl) Tillämpade regler EN 13501-1 (E/Efl) Tillsammans med produkt PCI Epoxigrund 390
Namn Försäkran om överensstämmelse Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No.MED/3.18c Tillämpade regler Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No.MED/3.18c Tillsammans med produkt PCI Carraflex®, PCI Nanolight®, PCI Durafug® NT, PCI Seccoral® 1K, PCI Epoxigrund 390, PCI Gisogrund® 404, PCI Nanofug® Premium, PCI Flexmörtel® S2, PCI Durapox® Premium, PCI Durapox® Premium Multicolor
Namn Försäkran om överensstämmelse Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.1 Tillämpade regler Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.1 Tillsammans med produkt PCI Periplan® Extra, PCI Novoment® M1 plus, PCI Epoxigrund 390, PCI Novoment® Light
Namn MED EC Type Examination Certificate Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c Tillämpade regler Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c Tillsammans med produkt PCI Epoxigrund 390
Namn MED EC Certificate of Conformity Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No MED/3.1, MED/3.13, MED/3.18a, MED/3.18c Tillämpade regler Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No MED/3.1, MED/3.13, MED/3.18a, MED/3.18c Tillsammans med produkt PCI Carraflex®, PCI Periplan® Extra, PCI Nanolight®, PCI Durapox® NT plus, PCI Carraferm®, PCI Novoment® M1 plus, PCI Seccoral® 1K, PCI Epoxigrund 390, PCI STL 39 Byggspackel, PCI Gisogrund® 404, PCI Nanofug® Premium, PCI Flexmörtel® S2, PCI Durapox® Premium, PCI Durapox® Premium Multicolor, PCI Novoment® Light
Namn MED EC Type Examination Certificate Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c Tillämpade regler Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c Tillsammans med produkt PCI Epoxigrund 390, PCI Nanofug® Premium
Namn Licensing GEV EMICODE (EC1 PLUS) Tillämpade regler GEV EMICODE (EC1 PLUS) Tillsammans med produkt PCI Epoxigrund 390

PCI produktsortiment

PCI har ett brett sortiment av högkvalitativa fäst- och tätsiktsprodukter för kakel, klinker och natursten. Våra uppskattade system för stegljudsreduktion är provade i SP:s ljudrum i Borås. PCI:s sortiment för reparation av betong är utvecklade med den senaste teknologin, som ger våra produkter en enastående prestanda.

Här söker du enkelt i hela vårt sortiment efter specifik produkt via enskilda produktgrupper eller genom produktnamn. För varje produkt finns detaljerad produktinformation, som tekniska datablad, säkerhetsdatablad samt byggvarudeklarationer. Är du intresserad av hela lösningar för ditt projekt rekommenderar vi att titta under fliken Produktsystem.

Du hittar även hela vårt sortiment samlat i broschyren PCI Produktöversikt. Har du behov av ytterligare information eller av teknisk support är du alltid välkommen att kontakta oss.