PCI Flexmörtel® Premium

Flexibel fästmassa för keramiska plattor och natursten
PCI Flexmörtel® Premium
Dealer Search
Produktegenskaper
Användningsområden
Beräkna åtgång
Nedladdningar
Provningsintyg
 • Mycket hög utförandekomfort, 90 min bearbetningstid, gångbar efter 4 timmar.
 • Mycket bra skydd mot saltutfällningar
 • Hög bärkraft, förhindrar att plattorna sjunker ned i fästmassan.
 • Variabel justering av konsistensen, bruket kan ställas in för tunnsättning, som flytfix eller som mellanbädd fästmassa för tjockare fixbädd.
 • Skikttjocklek 1-20 mm
 • Effektiv kristallin vattenbindning.
 • Flexibelt, utjämnar temperatursvängningar och spänningar i underlaget.
 • Mycket låg emission, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
 • Motsvarar
  – Deutsche Bauchchemie e.V.:s riktlinje för Flexmörtel

  – klassificeringen C2 FE S1 enligt DIN EN 12004.
  Alla testcertifikat kan laddas ned på www.pci-augsburg.eu

EMICODE: EC1 PLUS
Färg: Grå
Förpackning: 20-kg-Säck
 • För inom- och utomhusbruk.
 • För golv.
 • För beläggning på betonggolv även med golvvärme, med restfukt ≤ 4 %.
 • För läggning av keramiska plattor och natursten.
 • Speciellt avsedd för läggning utomhus.
 • För balkonger, terrasser, samt för mekaniskt högt belastade golv inom industrin, som i hallar, lokaler och korridorer i industribyggnader, offentliga ytor, service- och administrationsbyggnader samt för golv med golvvärme.
 • För läggning på cementgolv, slipade anhydrit avjämningar, uppvärmda golv, golvkonstruktioner med cementbaserad avjämningsmassa, gjutasfalt (endast inomhus) och på gamla golvplattor.
 • För utjämning av ojämna underlag före läggning.
PCI Flexmörtel® Premium
Flexibel fästmassa
för keramiska plattor och natursten
Produktblad: 332
Tandspackel:
Yta (m²):
Ditt resultat:
Åtgång, ca (kg):
motsvarar
20 kg Säck (st.):
Namn Licensing GEV EMICODE (EC1 PLUS R) Tillämpade regler GEV EMICODE (EC1 PLUS R) Tillsammans med produkt PCI Flexmörtel® Premium

PCI produktsortiment

PCI har ett brett sortiment av högkvalitativa fäst- och tätsiktsprodukter för kakel, klinker och natursten. Våra uppskattade system för stegljudsreduktion är provade i SP:s ljudrum i Borås. PCI:s sortiment för reparation av betong är utvecklade med den senaste teknologin, som ger våra produkter en enastående prestanda.

Här söker du enkelt i hela vårt sortiment efter specifik produkt via enskilda produktgrupper eller genom produktnamn. För varje produkt finns detaljerad produktinformation, som tekniska datablad, säkerhetsdatablad samt byggvarudeklarationer. Är du intresserad av hela lösningar för ditt projekt rekommenderar vi att titta under fliken Produktsystem.

Du hittar även hela vårt sortiment samlat i broschyren PCI Produktöversikt. Har du behov av ytterligare information eller av teknisk support är du alltid välkommen att kontakta oss.