PCI Gisogrund® 404

Specialprimer för absorberande och icke-absorberande underlag
PCI Gisogrund® 404
Dealer Search
Produktegenskaper
Användningsområden
Beräkna åtgång
Nedladdningar
Provningsintyg
 • Innehåller inga lösningsmedel (TRGS 610), kan inte skada miljön eller användaren genom hälsovådliga ångor.
 • Mycket låg emission PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
 • EU 2004/42/IIA(g)(50/30): < 2 g/l.
 • Kan spädas med vatten för att anpassas till underlagets absorptionsförmåga.
 • Hög vidhäftningsstyrka, säker vidhäftning av golvbeläggningar och golvunderlag till underlaget.
 • Violett kontrollfärg som ger goda möjligheter till kontroll av arbetsområdet.

EMICODE: EC1 PLUS
Färg: Violett
Förpackning: 20-l-Burk/ 5-l-Burk/ 1-l-Flaska
 • För inomhus och utomhus.
 • För absorberande och lågabsorberande betongunderlag och andra golvunderlag.
 • Användas som specialprimer för PCI Zemtec 1K, PCI Zemtec 180, PCI Periplan, PCI Periplan Extra, PCI Periplan Plus, PCI Periplan Fein, PCI Periplan Multi och PCI Periplan White.
 • Används som specialprimer på golvunderlag av anhydrit, gjutasfalt och magnesit och uppvärmda strukturer för golvutjämnande föreningar och kakellim.
 • Används som specialprimer för trägolv, spånskivor samt OSB-skivor.
 • Används som specialprimer på icke-absorberande underlag som t.ex. keramiska plattor före applicering av fästmassa eller avjämningsmassa.
 • Lämplig för användning på fartyg; uppfyller kraven i marinutrustningsdirektivet (MED) 96/98 / EC.
PCI Gisogrund® 404
Specialprimer
för absorberande och icke-absorberande underlag
Produktblad: 516
Yta (m²):
Ditt resultat:
Åtgång, ca (l):
motsvarar
20 l Burk (st.):
5 l Burk (st.):
1 l Flaska (st.):
Namn (nicht übersetzt) Umwelt-Produktdeklaration (EPD) ISO 14025, EN 15804+A1 Tillämpade regler ISO 14025, EN 15804+A1 Tillsammans med produkt PCI Gisogrund® 404
Namn Försäkran om överensstämmelse Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No.MED/3.18c Tillämpade regler Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No.MED/3.18c Tillsammans med produkt PCI Carraflex®, PCI Nanolight®, PCI Durafug® NT, PCI Seccoral® 1K, PCI Epoxigrund 390, PCI Gisogrund® 404, PCI Nanofug® Premium, PCI Flexmörtel® S2, PCI Durapox® Premium, PCI Durapox® Premium Multicolor
Namn MED EC Type Examination Certificate Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c Tillämpade regler Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18c Tillsammans med produkt PCI Gisogrund® 404
Namn MED EC Certificate of Conformity Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No MED/3.1, MED/3.13, MED/3.18a, MED/3.18c Tillämpade regler Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No MED/3.1, MED/3.13, MED/3.18a, MED/3.18c Tillsammans med produkt PCI Carraflex®, PCI Periplan® Extra, PCI Nanolight®, PCI Durapox® NT plus, PCI Carraferm®, PCI Novoment® M1 plus, PCI Seccoral® 1K, PCI Epoxigrund 390, PCI STL 39 Byggspackel, PCI Gisogrund® 404, PCI Nanofug® Premium, PCI Flexmörtel® S2, PCI Durapox® Premium, PCI Durapox® Premium Multicolor, PCI Novoment® Light
Namn Licensing GEV EMICODE (EC1 PLUS) Tillämpade regler GEV EMICODE (EC1 PLUS) Tillsammans med produkt PCI Gisogrund® 404

PCI produktsortiment

PCI har ett brett sortiment av högkvalitativa fäst- och tätsiktsprodukter för kakel, klinker och natursten. Våra uppskattade system för stegljudsreduktion är provade i SP:s ljudrum i Borås. PCI:s sortiment för reparation av betong är utvecklade med den senaste teknologin, som ger våra produkter en enastående prestanda.

Här söker du enkelt i hela vårt sortiment efter specifik produkt via enskilda produktgrupper eller genom produktnamn. För varje produkt finns detaljerad produktinformation, som tekniska datablad, säkerhetsdatablad samt byggvarudeklarationer. Är du intresserad av hela lösningar för ditt projekt rekommenderar vi att titta under fliken Produktsystem.

Du hittar även hela vårt sortiment samlat i broschyren PCI Produktöversikt. Har du behov av ytterligare information eller av teknisk support är du alltid välkommen att kontakta oss.