PCI Gisogrund® Rapid

Snabbtorkande primer, ”blixtprimer” för cement- och gipsbaserade underlag
PCI Gisogrund® Rapid
Dealer Search
Produktegenskaper
Användningsområden
Beräkna åtgång
Nedladdningar
Provningsintyg
 • Snabbhärdande, bildar en film som efter bara 5 minuter kan täckas med PCI:s fästmassor eller avjämningsmassor.
 • Innehåller inga lösningsmedel (uppfyller TRGS 610 och Giscode D1), kan inte skada miljön eller an- vändaren genom hälsovådliga ångor.
 • Rosa färg fungerar som kontroll för att primern täcker underlaget.
 • Säker vidhäftning, PCI:s fästmassor och av- jämningsmassor fäster säkert på ytor som grundats med PCI Gisogrund Rapid.
 • Skyddar tunna bruksbäddar och avjämningsmassor från att förlora vatten för snabbt, ökar öppentiden, förbättrar vidhäftningen och hjälper till att förhindra krympsprickor.
 • Förhindrar att luftbubblor bildas och skyddar mot snabb uttorkning när underlaget avjämnas med PCI Periplan eller PCI OSP 31X.
 • Överrensstämmer med riktlinjerna från den tyska branschorganisationen för gipsindustrin och med DIN 18 157-1. Snabbtorkande primer, ”blixtprimer”.
 • Klar att använda. Neutral lukt. Mycket lite stänk vid applicering.

EMICODE: EC1
Färg: Rosa
Förpackning: 10-l-Dunk/ 5-l-Dunk/ 1-l-Flaska
 • För inomhusbruk. Även utomhus under PCI tätskikt.
 • För väggar och golv.
 • Snabbtorkande primer, ”blixtprimer”, härdtid 5 minuter.
 • Primning före plattsättning och avjämning med avjämningsmassor.
 • Primning av betong, cement slipsatser, cementbaserade avjämningsmassor som PCI Periplan, kalcium sulfat avjämningsmassor, lättbetong, puts, gipsputs, gipsskivor och andra mineraliska byggskivor.
PCI Gisogrund® Rapid
Snabbtorkande primer, ”blixtprimer”
för cement- och gipsbaserade underlag
Produktblad: 518
På gipsunderlag, anhydrit, avjämningsskikt med rester av gammalt golvlim
Yta (m²):
Ditt resultat:
Genomsnittlig åtgång: ca (l):
motsvarar
10 l Dunk (st.):
5 l Dunk (st.):
1 l Flaska (st.):
Namn Licensing GEV EMICODE (EC1) Tillämpade regler GEV EMICODE (EC1) Tillsammans med produkt PCI Gisogrund® Rapid

PCI produktsortiment

PCI har ett brett sortiment av högkvalitativa fäst- och tätsiktsprodukter för kakel, klinker och natursten. Våra uppskattade system för stegljudsreduktion är provade i SP:s ljudrum i Borås. PCI:s sortiment för reparation av betong är utvecklade med den senaste teknologin, som ger våra produkter en enastående prestanda.

Här söker du enkelt i hela vårt sortiment efter specifik produkt via enskilda produktgrupper eller genom produktnamn. För varje produkt finns detaljerad produktinformation, som tekniska datablad, säkerhetsdatablad samt byggvarudeklarationer. Är du intresserad av hela lösningar för ditt projekt rekommenderar vi att titta under fliken Produktsystem.

Du hittar även hela vårt sortiment samlat i broschyren PCI Produktöversikt. Har du behov av ytterligare information eller av teknisk support är du alltid välkommen att kontakta oss.