PCI Gisogrund®

Primer för väggar och golv
PCI Gisogrund®
Dealer Search
Produktegenskaper
Användningsområden
Beräkna åtgång
Nedladdningar
Provningsintyg
 • Innehåller inga lösningsmedel, kan inte skada miljön eller användaren genom hälsovådliga ångor. Ingen risk för brand eller explosion. Inga hälsovådliga ångor.
 • Mycket låga utsläpp, GEV-EMICODE EC 1.
 • EU 2004/42/IIA(g)(50/30): < 15 g/l.
 • Förbättrar underlagets styrka och fasthet och ökar vidhäftningen av plattor, puts och tapeter.
 • Säker vidhäftning, PCI-fästmassor fäster bra till PCI Gisogrund.
 • Skyddar avjämningsmassa och tunna bruksbäddar mot för snabb uttorkning, förlänger öppentiden, hjälper till att förbättra vidhäftningen och förhindrar krympsprickor.
 • Förhindrar att luftbubblor bildas och skyddar mot för snabb uttorkning när golvet avjämnas med PCI Periplan eller PCI OSP 31.
 • Skyddar kalciumsulfat / anhydritgolv mot ettringitbildning.
 • Underlättar senare borttagning av tapeter under renoveringsarbete.
 • Överensstämmer med riktlinjerna från den tyska branschorganisationen för gipsindustrin.
 • Kontrollfärg blå; möjliggör god områdeskontroll.

EMICODE: EC1
Färg: Blå
Förpackning: 20-l-Burk/ 10-l-Burk/ 5-l-Burk/ 1-l-Flaska
 • För inomhusbruk. Även utomhus under PCI tätskikt.
 • För väggar och golv.
 • Grundning före applicering av avjämningsmassor som PCI Periplan, PCI Periplan Fein och andra bruk och anhydritmassor som härdar genom hydratisering.
 • Primer för lättbetong, kalksandsten, tegel och betong på väggar före applicering av gips- och kalkputs.
 • Primer på absorberande underlag för att skydda efterföljande material mot för snabb uttorkning.
 • Primer för anhydrit och byggskivor.
 • Primer på gjutasfalt före applicering av PCI-fästmassor.
 • Primer för att stärka och binda underlaget innan kakel, klinker eller mosaik monteras.
 • Fungerar som fuktbarriär och primer på puts, gipsputs, gipsskivor, lättbetong, betong, asfalt, och tegel före plattsättning och tapetsering.
PCI Gisogrund®
Primer
för väggar och golv
Produktblad: 520
På absorberande mineraliska ytor, t.ex. betongunderlag, cementavjämningsskikt, kalkcementputs, gasbetong, kalksten m.m.
Yta (m²):
Ditt resultat:
nödvändig total mängd (l):
motsvarar
20 l Burk (st.):
10 l Burk (st.):
5 l Burk (st.):
1 l Flaska (st.):
Yta (m²):
Ditt resultat:
Åtgång, ca (l):
motsvarar
20 l Burk (st.):
10 l Burk (st.):
5 l Burk (st.):
1 l Flaska (st.):
Namn (nicht übersetzt) Umwelt-Produktdeklaration (EPD) ISO 14025, EN 15804+A1 Tillämpade regler ISO 14025, EN 15804+A1 Tillsammans med produkt PCI Gisogrund®
Namn Licensing GEV EMICODE (EC1) Tillämpade regler GEV EMICODE (EC1) Tillsammans med produkt PCI Gisogrund®

PCI produktsortiment

PCI har ett brett sortiment av högkvalitativa fäst- och tätsiktsprodukter för kakel, klinker och natursten. Våra uppskattade system för stegljudsreduktion är provade i SP:s ljudrum i Borås. PCI:s sortiment för reparation av betong är utvecklade med den senaste teknologin, som ger våra produkter en enastående prestanda.

Här söker du enkelt i hela vårt sortiment efter specifik produkt via enskilda produktgrupper eller genom produktnamn. För varje produkt finns detaljerad produktinformation, som tekniska datablad, säkerhetsdatablad samt byggvarudeklarationer. Är du intresserad av hela lösningar för ditt projekt rekommenderar vi att titta under fliken Produktsystem.

Du hittar även hela vårt sortiment samlat i broschyren PCI Produktöversikt. Har du behov av ytterligare information eller av teknisk support är du alltid välkommen att kontakta oss.