PCI Nanocret® R4 Fluid

1-komponents fiberförstärkt och krympkompenserat flytande reparationsbruk med hög styrka och låg elasticitetsmodul
PCI Nanocret® R4 Fluid
Dealer Search
Produktegenskaper
Användningsområden
Beräkna åtgång
Nedladdningar
 • Utvecklad med nanoteknik för att minimera krympning och sprickbildning.
 • Trögflytande eller lättflytande konsistens.
 • Ingen segring eller vattenseparation.
 • Lång öppentid.
 • Högflytande för fullständig kompaktering även i områden med omfattande armering.
 • För manuell eller maskinell påföring.
 • För upp till 200 mm tjocka gjutningar i ett skikt.
 • Tillsats kan ske av rent och torrt ballastmaterial vid tjocklek över 200 mm.
 • God hållfasthetsutveckling som överstiger kraven för klass R4 i EN1504, del 3.
 • Extra låg krympning som minskar sprickrisken.
 • Kräver endast normal standardförbehandling av underlaget.
 • Frost/tö-beständig.
 • Högt karbonatiseringsmotstånd.
 • Sulfatbeständig.
 • Mycket låg vatten- och kloridgenomträngning.
 • Låg kromathalt (Cr[VI] < 2 ppm).
 • Kloridfri.

Färg: Grå
Förpackning: 25-kg-Säck
 • PCI Nanocret® R4 Fluid är ett 1-komponents krympkompenserat flytande eller trögflytande bruk med hög styrka för anläggningstekniska reparationer. 
 • Produkten uppfyller de hårda kraven för den nya europeiska normen EN1504 del 3, klass R4.
 • PCI Nanocret® R4 Fluid är färdigt att använda och innehåller Portlandcement, välgraderad sand samt noggrant utvalda polymerfibrer och särskilda tillsatsämnen för att reducera krympning och risken för sprickbildning, samt förbättra brukets fysiska egenskaper och påföringsegenskaper.
 • När produkten blandas med vatten bildas ett bruk med lättflytande eller trögflytande konsistens som enkelt kan påföras för hand eller maskinellt. 
 • PCI Nanocret® R4 Fluid kan användas i tjocklek mellan 20 och 200 mm.
 • PCI Nanocret® R4 Fluid är utformat för reparationer av betongkonstruktioner som kolonner, tvärbjälkar och pelare till alla broar, marina och andra allmänna konstruktioner.
 • vattenbehandlings- och avloppsinrättningar.
 • konstruktionsreparationer på stora områden med form- och gjutningsmetoder.
 • områden med omfattande armering där hand- och sprutapplicering inte är möjlig.
  PCI Nanocret® R4 Fluid kan även användas som konstruktionsförstärkning där belastningskapaciteten behöver förbättras genom att man installerar ny armering omsluten av en självsammanpressande mikrobetong med hög styrka och hög elasticitetsmodul.
  PCI Nanocret® R4 Fluid är utformad för både inom- och utomhusbruk, på lodräta och överliggande ytor och för både våta och torra miljöer.
  Med trögflytande konsistens kan PCI Nanocret® R4 Fluid användas för reparationer på mindre vågräta ytor.
  OBS! Materialet är inte avsett som golvbruk för stora vågräta ytor.
PCI Nanocret® R4 Fluid
1-komponents fiberförstärkt och krympkompenserat flytande reparationsbruk
med hög styrka och låg elasticitetsmodul
Produktblad: 565
Flytande konsistens
Tjocklek (mm):
Yta (m²):
Ditt resultat:
Åtgång, ca (kg):
motsvarar
25 kg Säck (st.):
Självutflytande konsistens
Ditt resultat:
25 kg Säck (st.):
Ditt resultat:
25 kg Säck (st.):

PCI produktsortiment

PCI har ett brett sortiment av högkvalitativa fäst- och tätsiktsprodukter för kakel, klinker och natursten. Våra uppskattade system för stegljudsreduktion är provade i SP:s ljudrum i Borås. PCI:s sortiment för reparation av betong är utvecklade med den senaste teknologin, som ger våra produkter en enastående prestanda.

Här söker du enkelt i hela vårt sortiment efter specifik produkt via enskilda produktgrupper eller genom produktnamn. För varje produkt finns detaljerad produktinformation, som tekniska datablad, säkerhetsdatablad samt byggvarudeklarationer. Är du intresserad av hela lösningar för ditt projekt rekommenderar vi att titta under fliken Produktsystem.

Du hittar även hela vårt sortiment samlat i broschyren PCI Produktöversikt. Har du behov av ytterligare information eller av teknisk support är du alltid välkommen att kontakta oss.