PCI Novoment® Light

Lätt cementbruk för cementgolv med låg egenvikt
PCI Novoment® Light
Dealer Search
Produktegenskaper
Användningsområden
Beräkna åtgång
Nedladdningar
Provningsintyg
 • Kan beläggas med keramiska plattor efter ca 1 dygn, gångbar efter ca 6 timmar.
 • Färdigt cementbruk, vilket gör att bruket inte behöver blandas med sand på byggarbetsplatsen.
 • Låg densitet, och därför perfekt för renovering av gamla golv eller efterföljande utbyggnad.
 • Låg åtgång, ca 10 kg/m² och cm skikttjocklek.
 • Lång bearbetningstid, bearbetnings- och utjämningsbar inom ca 1 timme trots den korta härdningstiden.
 • Okänslig mot fukt, passar därför i varaktigt våta utrymmen.

EMICODE: EC1 PLUS
Färg: Grå
Förpackning: 15-kg-Säck
 • För inom- och utomhusbruk.
 • För områden varaktigt utsatta för väta.
 • För lätta förbindningsgolv och golv för separations- eller isoleringsskikt.
 • Lätt cementbruk för renovering av betonggolv och cementgolv.
 • För skikttjocklekar från 20 till 80 mm.
 • Mycket lågemitterande, GEV-EMICODE EC1 PLUS.
PCI Novoment® Light
Lätt cementbruk
för cementgolv med låg egenvikt
Produktblad: 483
Tjocklek (mm):
Yta (m²):
Ditt resultat:
Åtgång, ca (kg):
motsvarar
15 kg Säck (st.):
Namn MED EC Type Examination Certificate Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.1 Tillämpade regler Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.1 Tillsammans med produkt PCI Novoment® Light
Namn Försäkran om överensstämmelse Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.1 Tillämpade regler Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.1 Tillsammans med produkt PCI Periplan® Extra, PCI Novoment® M1 plus, PCI Epoxigrund 390, PCI Novoment® Light
Namn MED EC Certificate of Conformity Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No MED/3.1, MED/3.13, MED/3.18a, MED/3.18c Tillämpade regler Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No MED/3.1, MED/3.13, MED/3.18a, MED/3.18c Tillsammans med produkt PCI Carraflex®, PCI Periplan® Extra, PCI Nanolight®, PCI Durapox® NT plus, PCI Carraferm®, PCI Novoment® M1 plus, PCI Seccoral® 1K, PCI Epoxigrund 390, PCI STL 39 Byggspackel, PCI Gisogrund® 404, PCI Nanofug® Premium, PCI Flexmörtel® S2, PCI Durapox® Premium, PCI Durapox® Premium Multicolor, PCI Novoment® Light
Namn Licensing GEV EMICODE (EC1 PLUS) Tillämpade regler GEV EMICODE (EC1 PLUS) Tillsammans med produkt PCI Novoment® Light

PCI produktsortiment

PCI har ett brett sortiment av högkvalitativa fäst- och tätsiktsprodukter för kakel, klinker och natursten. Våra uppskattade system för stegljudsreduktion är provade i SP:s ljudrum i Borås. PCI:s sortiment för reparation av betong är utvecklade med den senaste teknologin, som ger våra produkter en enastående prestanda.

Här söker du enkelt i hela vårt sortiment efter specifik produkt via enskilda produktgrupper eller genom produktnamn. För varje produkt finns detaljerad produktinformation, som tekniska datablad, säkerhetsdatablad samt byggvarudeklarationer. Är du intresserad av hela lösningar för ditt projekt rekommenderar vi att titta under fliken Produktsystem.

Du hittar även hela vårt sortiment samlat i broschyren PCI Produktöversikt. Har du behov av ytterligare information eller av teknisk support är du alltid välkommen att kontakta oss.