PCI Pavifix® 1K Extra

Fogmassa för marksten vattengenomsläpplig fogmassa
PCI Pavifix® 1K Extra
Dealer Search
Produktegenskaper
Användningsområden
Beräkna åtgång
Nedladdningar
 • För fogning av marksten och plattor av betong.
 • Kan även begjutas med vatten vid appliceringen vilket gör att även smala fogar kan bli väl fyllda.
 • 1 komponent, färdig att använda.
 • Hållfast, motståndskraftig mot vittring. Materialet tvättas inte ur fogarna.
 • Härdar utan att spricka eller krympa.
 • Vattengenomsläpplig, så att regnvatten snabbt dräneras till underlaget. Underliggande material måste också vara dränerande.
 • Motståndskraftig mot frost och vittring.

Färg: Beige, Grå, Antrasit
Förpackning: 25-kg-Burk
 • För golv.
 • För utomhusbruk.
 • För fogbredder från 3 mm.
 • För vattengenomsläpplig fogning av små- och storgatsten, mosaik och plattor av natursten, betong samt klinker.
 • Endast för natursten som är okänslig för missfärgning!
 • Endast för fogning på vattengenomsläppligt underlag!
 • För markytor med gångtrafik och sparsam personbilstrafik på privata ytor som parkeringsplatser, trädgårdsgångar, garageuppfarter och uteplatser.
PCI Pavifix® 1K Extra
Fogmassa för marksten
vattengenomsläpplig fogmassa
Produktblad: 265
Fogbredd (mm):
Fogdjup (mm):
Plattstorlek (cm):
Yta (m²):
Ditt resultat:
Åtgång, ca (kg):
motsvarar
25 kg Burk (st.):

PCI produktsortiment

PCI har ett brett sortiment av högkvalitativa fäst- och tätsiktsprodukter för kakel, klinker och natursten. Våra uppskattade system för stegljudsreduktion är provade i SP:s ljudrum i Borås. PCI:s sortiment för reparation av betong är utvecklade med den senaste teknologin, som ger våra produkter en enastående prestanda.

Här söker du enkelt i hela vårt sortiment efter specifik produkt via enskilda produktgrupper eller genom produktnamn. För varje produkt finns detaljerad produktinformation, som tekniska datablad, säkerhetsdatablad samt byggvarudeklarationer. Är du intresserad av hela lösningar för ditt projekt rekommenderar vi att titta under fliken Produktsystem.

Du hittar även hela vårt sortiment samlat i broschyren PCI Produktöversikt. Har du behov av ytterligare information eller av teknisk support är du alltid välkommen att kontakta oss.