PCI Pavifix® DM

Dränerings- och läggningsbruk under gatsten samt plattor av natursten, betong och klinker
PCI Pavifix® DM
Dealer Search
Produktegenskaper
Användningsområden
Beräkna åtgång
Nedladdningar
  • Mycket hög vattengenomsläpplighet, förhindrar frostskador och minskar utfällningar.
  • För universalanvändning som avjämningsyta och läggningsbruk för arbeten med gatsten.

Färg: Grå
Förpackning: 25-kg-Säck
  • För horisontella ytor.
  • För inom- och utomhusbruk.
  • Som vattengenomsläppligt bruk- och avjämningsyta under gatsten samt plattor av natursten, betong och klinker.
  • Som vattengenomsläppligt läggningsbruk under gatsten och betongsten på dränerande bärlager av packad grusbädd.
  • Som vattengenomsläppligt dräneringsbruk på underlag av betong som försetts med tätskiktet PCI Seccoral 2K Rapid. Plattor kan bestå av klinker, natursten, eller betong. Betongunderlaget skall ha ett fall på ≥ 1,5 %.
  • Som vattengenomsläppligt bruk på kapillärbrytande, rörelseupptagande dräneringsmattor, t.ex. Gutjahr AquaDrain® EK, där underlaget har ett fall på 1–3 %.
  • För markytor med gångtrafik och sparsam personbilstrafik som torg, gågator, privata parkeringsplatser, trädgårdsgångar, garageuppfarter och uteplatser.
PCI Pavifix® DM
Dränerings- och läggningsbruk
under gatsten samt plattor av natursten, betong och klinker
Produktblad: 258
Tjocklek (mm):
Yta (m²):
Ditt resultat:
Åtgång, ca (kg):
motsvarar
25 kg Säck (st.):

PCI produktsortiment

PCI har ett brett sortiment av högkvalitativa fäst- och tätsiktsprodukter för kakel, klinker och natursten. Våra uppskattade system för stegljudsreduktion är provade i SP:s ljudrum i Borås. PCI:s sortiment för reparation av betong är utvecklade med den senaste teknologin, som ger våra produkter en enastående prestanda.

Här söker du enkelt i hela vårt sortiment efter specifik produkt via enskilda produktgrupper eller genom produktnamn. För varje produkt finns detaljerad produktinformation, som tekniska datablad, säkerhetsdatablad samt byggvarudeklarationer. Är du intresserad av hela lösningar för ditt projekt rekommenderar vi att titta under fliken Produktsystem.

Du hittar även hela vårt sortiment samlat i broschyren PCI Produktöversikt. Har du behov av ytterligare information eller av teknisk support är du alltid välkommen att kontakta oss.