PCI Pecitape® Bond

Självhärdande SMP lim för skarvtätning av våtrumsfolien PCI Pecilastic W
PCI Pecitape® Bond
Dealer Search
Produktegenskaper
Användningsområden
Nedladdningar
Provningsintyg
  • 1-komp, färdig att använda.
  • Mycket goda arbetsegenskaper, enkel att pressa ur tuben och god vätning mot folieduken.
  • Snabb härdning, ETAG testad för vattenbelastning efter 7 dygn.
  • Innehåller ej vatten.
  • Fri från lösningsmedel enligt tysk standard TRGS 610; Giscode RS 10.
  • Mycket låg emission PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS R.

EMICODE: EC1 PLUS
Färg: Beige
Förpackning: 530-g-Patron
  • För tätning av skarvar av våtrumsfolien PCI Pecilastic W Project. Skarvarna kan överlappas 5 cm och limmas samman. Folien kan även monteras kant i kant och bandet PCI Pecitape 100 P limmas över skarven.
Namn Licensing GEV EMICODE (EC1 PLUS) Tillämpade regler GEV EMICODE (EC1 PLUS) Tillsammans med produkt PCI Pecitape® Bond

PCI produktsortiment

PCI har ett brett sortiment av högkvalitativa fäst- och tätsiktsprodukter för kakel, klinker och natursten. Våra uppskattade system för stegljudsreduktion är provade i SP:s ljudrum i Borås. PCI:s sortiment för reparation av betong är utvecklade med den senaste teknologin, som ger våra produkter en enastående prestanda.

Här söker du enkelt i hela vårt sortiment efter specifik produkt via enskilda produktgrupper eller genom produktnamn. För varje produkt finns detaljerad produktinformation, som tekniska datablad, säkerhetsdatablad samt byggvarudeklarationer. Är du intresserad av hela lösningar för ditt projekt rekommenderar vi att titta under fliken Produktsystem.

Du hittar även hela vårt sortiment samlat i broschyren PCI Produktöversikt. Har du behov av ytterligare information eller av teknisk support är du alltid välkommen att kontakta oss.