PCI Polyflex®

Färg för effektivt ytskydd för fasader och betongkonstruktioner
PCI Polyflex®
Dealer Search
Produktegenskaper
Användningsområden
Nedladdningar
 • Färdigblandad, klar för användning.
 • Kulörer, finns i ca 1 000 kulörer.
 • Högt motstånd mot skadliga gaser. Skyddar betong och puts mot inträngning av miljöföroreningar trots bra genomsläpplighet för vattenånga.
 • Högt karbonatiseringsmotstånd. Skyddar effektivt armeringsjärn mot rost genom att det bevarar betongens alkalinitet.
 • Spricköverbryggande upp till en sprickbredd på ca 0,3 mm.
 • Högflexibelt även vid kraftiga temperaturvariationer och låga temperaturer.
 • Vattenavvisande. Skyddar betong och puts mot inträngande fukt och tösalt.
 • Säker vidhäftning under lång tid på alla PCI:s mineraliska reparationsbruk och avjämningsbruk samt på betong och puts.
 • Fri från lösningsmedel, belastar inte miljön eller användaren genom lösningsmedelsångor. Ingen fara för brand eller explosion.
 • Klassat som lätt spricköverbryggande skikt, beständigt mot frost och töprodukter (XF4) av ÖBV (Österrikes byggtekniska förbund).
 • Certifierad enligt EN 1504-2, DIN V 18026, ytskyddssystem OS 5a i kombination med PCI Nanocret FC.

Färg: Colours Price Class 1, Colours Price Class 3
Förpackning: 11-l-Burk
 • För utomhusbruk.
 • För väggar och innertak.
 • Kulört ytskikt för betongkonstruktioner, särskilt sådana som besprutas med tösalt samt för putsade fasader.
 • För skydd av byggnadskonstruktioner och fasader mot vatten och skadliga gaser som koldioxid, svaveloxid, kväveoxid och klorid.
 • För överbryggning av ytliga sprickor i byggnadsdelar.

PCI produktsortiment

PCI har ett brett sortiment av högkvalitativa fäst- och tätsiktsprodukter för kakel, klinker och natursten. Våra uppskattade system för stegljudsreduktion är provade i SP:s ljudrum i Borås. PCI:s sortiment för reparation av betong är utvecklade med den senaste teknologin, som ger våra produkter en enastående prestanda.

Här söker du enkelt i hela vårt sortiment efter specifik produkt via enskilda produktgrupper eller genom produktnamn. För varje produkt finns detaljerad produktinformation, som tekniska datablad, säkerhetsdatablad samt byggvarudeklarationer. Är du intresserad av hela lösningar för ditt projekt rekommenderar vi att titta under fliken Produktsystem.

Du hittar även hela vårt sortiment samlat i broschyren PCI Produktöversikt. Har du behov av ytterligare information eller av teknisk support är du alltid välkommen att kontakta oss.