PCI Rapidferm®

Hybridlim för snabb limning av material och underlag
PCI Rapidferm®
Dealer Search
Produktegenskaper
Användningsområden
Nedladdningar
Provningsintyg
 • Mycket snabbindande.
 • Extremt stark initial vidhäftningsförmåga.
 • Övermålningsbar.
 • Luktfritt.
 • Mycket användarvänlig.
 • God UV-beständighet.
 • Isocyanatfritt/lösningsmedelsfritt.
 • Mycket låg emission, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.

EMICODE: EC1 PLUS
Färg: Vit
Förpackning: 490-g-Patron
 • Inomhus och utomhus.
 • Väggar och golv.
 • Särskilt lämpligt för limning vid tunga laster.
 • För limning av nästan alla typer av byggmaterial.
 • För elastisk limning av vibrerande konstruktioner.
 • För limning på lätt fuktiga underlag.
Namn Licensing GEV EMICODE (EC1 PLUS) Tillämpade regler GEV EMICODE (EC1 PLUS) Tillsammans med produkt PCI Rapidferm®

PCI produktsortiment

PCI har ett brett sortiment av högkvalitativa fäst- och tätsiktsprodukter för kakel, klinker och natursten. Våra uppskattade system för stegljudsreduktion är provade i SP:s ljudrum i Borås. PCI:s sortiment för reparation av betong är utvecklade med den senaste teknologin, som ger våra produkter en enastående prestanda.

Här söker du enkelt i hela vårt sortiment efter specifik produkt via enskilda produktgrupper eller genom produktnamn. För varje produkt finns detaljerad produktinformation, som tekniska datablad, säkerhetsdatablad samt byggvarudeklarationer. Är du intresserad av hela lösningar för ditt projekt rekommenderar vi att titta under fliken Produktsystem.

Du hittar även hela vårt sortiment samlat i broschyren PCI Produktöversikt. Har du behov av ytterligare information eller av teknisk support är du alltid välkommen att kontakta oss.