PCI Silconal® 303

Vattenhaltigt, bruksfärdigt hydrofoberingsmedel på alkylalkoxybas
PCI Silconal® 303
Dealer Search
Produktegenskaper
Användningsområden
Beräkna åtgång
Nedladdningar
 • Vattenbaserad och därför miljövänlig.
 • Färdigblandad och därför lättarbetad.
 • Ett skikt räcker.
 • Ger långvarigt skydd tack vare god inträngningsförmåga. Anpassad molekylstruktur för effektiv inträngning i betongunderlaget.
 • Skyddar mot vatten, salter (kloridjoner), miljöföroreningar och tösalt.
 • Färglös och estetisk, förbättrar utseendet genom att minska utfällningar, algpåväxt och smutsansamling.
 • Kan även appliceras på lätt fuktiga underlag.
 • Certifierad i enlighet med SS-EN 1504-2 inträngningsklass I.

Färg: Vit, transparent
Förpackning: 20-l-Dunk
 • För inom- och utomhusbruk.
 • Hydrofobering och impregnering av byggnader ovan och under mark samt vägbyggnation, broar och tunnlar.
 • Effektivt långtidsskydd skydd av betongytor mot vittring, föroreningar och kloridjoner.
 • Utspädd till användning på poröst tegel, kalksandsten och mineralisk puts.
 • Lämplig för både lodräta och vågräta betongytor.
PCI Silconal® 303
Vattenhaltigt, bruksfärdigt hydrofoberingsmedel
på alkylalkoxybas
Produktblad: 165
Yta (m²):
Ditt resultat:
Åtgång, ca (l):
motsvarar
20 l Dunk (st.):

PCI produktsortiment

PCI har ett brett sortiment av högkvalitativa fäst- och tätsiktsprodukter för kakel, klinker och natursten. Våra uppskattade system för stegljudsreduktion är provade i SP:s ljudrum i Borås. PCI:s sortiment för reparation av betong är utvecklade med den senaste teknologin, som ger våra produkter en enastående prestanda.

Här söker du enkelt i hela vårt sortiment efter specifik produkt via enskilda produktgrupper eller genom produktnamn. För varje produkt finns detaljerad produktinformation, som tekniska datablad, säkerhetsdatablad samt byggvarudeklarationer. Är du intresserad av hela lösningar för ditt projekt rekommenderar vi att titta under fliken Produktsystem.

Du hittar även hela vårt sortiment samlat i broschyren PCI Produktöversikt. Har du behov av ytterligare information eller av teknisk support är du alltid välkommen att kontakta oss.