PCI Silconal® W

Skyddar fasader och murar förebygger påväxt av alger och mossa
PCI Silconal® W
Dealer Search
Produktegenskaper
Användningsområden
Beräkna åtgång
Nedladdningar
 • Förebygger saltutslag, mögel, mossa och alger samt frostskador. Fasadens friska utseende behålls längre.
 • Bruksklar, kan omedelbart appliceras.
 • Lösningsmedelsfri, högre arbetssäkerhet, ingen obehaglig lukt. Ingen avdunstning av aktiva komponenter under varma eller blåsiga dagar.
 • Spill på icke porösa ytor (fönster, fogar, keramik) kan lätt avlägsnas med vatten. Ingen skyddande övertäckning behövs.
 • Färglös och genomsynlig efter torkning, bevarar de behandlade komponenternas naturliga utseende.
 • Hög inträngningsförmåga, förebygger att regnvatten tränger in i materialet.
 • Ingen filmbildning, materialet behåller sin andningsförmåga.
 • Torkar klibbfritt. De behandlade komponenterna förorenar inte.
 • Alkalie- och UV-resistent, impregneringen gulnar inte.
 • Kan efter torkning målas över med dispersions- och silikatfärg.

Färg: Vit, transparent
Förpackning: 20-l-Dunk/ 5-l-Dunk
 • Inom- och utomhus.

 • För väggar.

 • Impregnering av fasader och byggkomponenter av betong, lättbetong, tegel, cement och kalkputs, natursten och konststen, sugande klinker och takpannor.

 • Impregnering av skorstenstoppar.

 • Fuktskydd av äldre byggnadsverk av sandsten och annan natursten, tegel m.m.

PCI Silconal® W
Skyddar fasader och murar
förebygger påväxt av alger och mossa
Produktblad: 360
Yta (m²):
Ditt resultat:
Åtgång *, ca (l):
motsvarar
20 l Dunk (st.):
5 l Dunk (st.):

PCI produktsortiment

PCI har ett brett sortiment av högkvalitativa fäst- och tätsiktsprodukter för kakel, klinker och natursten. Våra uppskattade system för stegljudsreduktion är provade i SP:s ljudrum i Borås. PCI:s sortiment för reparation av betong är utvecklade med den senaste teknologin, som ger våra produkter en enastående prestanda.

Här söker du enkelt i hela vårt sortiment efter specifik produkt via enskilda produktgrupper eller genom produktnamn. För varje produkt finns detaljerad produktinformation, som tekniska datablad, säkerhetsdatablad samt byggvarudeklarationer. Är du intresserad av hela lösningar för ditt projekt rekommenderar vi att titta under fliken Produktsystem.

Du hittar även hela vårt sortiment samlat i broschyren PCI Produktöversikt. Har du behov av ytterligare information eller av teknisk support är du alltid välkommen att kontakta oss.