PCI USP 32 S

universalspackelmassa (german)til cementbaserede underlag m.m.
PCI USP 32 S
Dealer Search
Produktegenskaper
Användningsområden
Beräkna åtgång
Nedladdningar
Provningsintyg
 • Materialbas: Specialcement med tillsatser.
 • Mycket låg emission PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
 • Märkt med den Blå ängeln för sina lågemitterande egenskaper (RAL UZ 113).
 • Låg kromhalt, Giscode ZP 1.
 • Dammfattig, reducerad dammbildning vid öppning, utskakning och blandning.
 • Lättflytande, kan bearbetas stående med raka.
 • Pumpbar.
 • Gångbar efter: ca 2 timmar.

EMICODE: EC1 PLUS
environmental award: Blauer Engel
Förpackning: 25-kg-Säck
 • För inomhusbruk.
 • Cementbaserad spackelmassa för spackling och utjämning av golv före läggning av
  – textilgolv och elastiska golvbeläggningar
  - för limning av parkett eller laminat.
 • För att skapa släta och jämna ytor.
 • För avjämning av
  - cementbaserade underlag
  - kalciumsulfatspackel
  - magnesitspackel
  - gjutasfaltsgolv
  - icke-sugande underlag.
 • För skikttjocklekar på 0,5 till 40 mm; för parkett eller laminat som ska limmas från 2 till 40 mm; på gjutasfaltsgolv med en tjocklek från 2 till 5 mm.
  Från 20 mm skikttjocklek går det att påföra ett skikt med PCI USP 32 S, men detta är inget krav.
 • Lämpligt för
  - golvvärme
  - belastning med stolshjul (minsta tjocklek från 1 mm).
 • Lämpligt för användning på fartyg; uppfyller kraven enligt MED (Marine Equipment Directive) 96/98/EG.
PCI USP 32 S
universalspackelmassa
(german)til cementbaserede underlag m.m.
Produktblad: 82
För laminat
Tjocklek (mm):
Yta (m²):
Ditt resultat:
Åtgång *, ca (kg):
motsvarar
25 kg Säck (st.):
Vid pålimning av parkett
Tjocklek (mm):
Yta (m²):
Ditt resultat:
Åtgång *, ca (kg):
motsvarar
25 kg Säck (st.):
Namn Försäkran om överensstämmelse Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No.MED/3.18c Tillämpade regler Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No.MED/3.18c Tillsammans med produkt PCI Carraflex®, PCI Nanolight®, PCI Durafug® NT, PCI Nanofug®, PCI Seccoral® 1K, PCI Epoxigrund 390, PCI Gisogrund® 404, PCI USP 32 S, PCI Nanofug® Premium, PCI Flexmörtel® S2, PCI Durapox® Premium, PCI Durapox® Premium Multicolor
Namn Licensing GEV EMICODE (EC1 PLUS) Tillämpade regler GEV EMICODE (EC1 PLUS) Tillsammans med produkt PCI USP 32 S

PCI produktsortiment

PCI har ett brett sortiment av högkvalitativa fäst- och tätsiktsprodukter för kakel, klinker och natursten. Våra uppskattade system för stegljudsreduktion är provade i SP:s ljudrum i Borås. PCI:s sortiment för reparation av betong är utvecklade med den senaste teknologin, som ger våra produkter en enastående prestanda.

Här söker du enkelt i hela vårt sortiment efter specifik produkt via enskilda produktgrupper eller genom produktnamn. För varje produkt finns detaljerad produktinformation, som tekniska datablad, säkerhetsdatablad samt byggvarudeklarationer. Är du intresserad av hela lösningar för ditt projekt rekommenderar vi att titta under fliken Produktsystem.

Du hittar även hela vårt sortiment samlat i broschyren PCI Produktöversikt. Har du behov av ytterligare information eller av teknisk support är du alltid välkommen att kontakta oss.