På Sika Sverige AB är vi glada att du har besökt vår webbplats och att du är intresserad av vårt företag. 
Vi tar dataskydd på största allvar.

Vem är ansvarig för databehandling och vem är dataskyddsombud?

Den ansvariga för databehandling är

PCI Augsburg GmbH
Piccardstrasse 11
86159 Augsburg
Tel.: +49 821 5901 0
Fax: +49 821 5901 372
E-Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud Dr. Gregor Scheja

Dr. Gregor Scheja
Scheja und Partner Rechtsanwälte mbB
Adenauerallee 136
53113 Bonn
Telefon: +49 228 227226-0
Fax: +49 228 227226-26
www.scheja-partner.de
https://www.scheja-partner.de/kontakt/kontakt.html

Du kan rikta klagomål till vårt dataskyddsombud eller till en tillsynsmyndighet, särskilt i ditt land där du har hemvist eller din arbetsplats eller på platsen för den påstådda överträdelsen.

Alternativt kan du också kontakta den tillsynsmyndighet som ansvarar för oss:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 18
91522 Ansbach
Deutschland

1. Vilka personuppgifter behandlar vi när du besöker och interagerar med vår webbplats, för vilket ändamål behandlar vi dessa uppgifter och på vilken rättslig grund förlitar vi oss?

1.1 Om du besöker vår webbplats utan att kontakta oss eller registrera dig, överför din webbläsare automatiskt följande information till vår server:
 • din dators IP-adress
 • Hostname på den åtkomstdator
 • Operativsystem som används
 • Information om din webbläsare (webbläsartyp och webbläsarversion)
 • webbplatsen du var på innan du omdirigerades till vår webbplats
 • URL-adressen eller filen som efterfrågades
 • datum och tid för ditt besök
 • mängden överförd data
 • Statusinformation, som t.ex. B. Felmeddelanden

Syftet med denna databehandling är att skicka det begärda innehållet till din webbläsare. Vi sparar endast hela IP-adressen om detta är nödvändigt för att skicka det begärda innehållet till dig.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är artikel 6 punkt 1 bokstav f i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Våra legitima intressen härrör från ovanstående syften med databehandling och inkluderar tillhandahållande och säkerställande av den tekniska funktionaliteten på vår webbplats samt att försvara mot och analysera attacker.

De uppgifter som tillfälligt behandlas för att tillhandahålla vår webbplats kommer att raderas i slutet av ditt besök på vår webbplats. Uppgifterna som behandlas för att försvara och analysera attacker lagras i 14 dagar.

1.2 Om du kontaktar oss via e-post eller via kontaktformuläret på vår hemsida kommer vi att få följande information:
 • E-post: Din e-postadress och andra personuppgifter som du lämnar till oss
 • Kontaktformulär: Efternamn och e-postadress och all annan information som du lämnar frivilligt

När meddelandet skickas lagras även följande data:
 • datum och tid för ditt meddelande


Syftet med denna databehandling är att behandla ditt meddelande.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är artikel 6 paragraf 1, bokstav b och f GDPR. Våra legitima intressen härrör från ovanstående syften med databehandling och inkluderar att svara på dina förfrågningar.

Uppgifterna kommer att lagras tills din begäran har behandlats och eventuella relevanta kommersiella och skattemässiga lagringsperioder har löpt ut.

1.3 På vår hemsida är det möjligt att prenumerera på ett gratis nyhetsbrev. Om användare registrerar sig för nyhetsbrevet kommer följande data som anges i inmatningsmasken att överföras till oss:

Efternamn
 • Din e-postadress
 • Ämne du är intresserad av
 • All annan information som tillhandahålls frivilligt (hälsning, förnamn)

Vid registreringstillfället lagras även följande data:
 • Datum och tid för registrering
 • IP-adressen för den åtkomstdator

Syftet med denna databehandling är,
 • för att skicka nyhetsbrevet som du har prenumererat på
 • och i förhållande till de uppgifter som lämnas frivilligt, för att kunna vända sig till dig personligen.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter för att skicka dig det nyhetsbrev du har prenumererat på är ditt samtycke i enlighet med artikel 6 (1) (a) GDPR. Observera att du kan återkalla detta samtycke när som helst. En sådan återkallelse påverkar dock inte lagligheten av den behandling som skett före återkallelsen.

Du kan förklara din återkallelse genom att:
 • Klicka på länken i varje nyhetsbrev
 • via e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller
 • genom att skicka ett meddelande till kontaktuppgifterna som anges i förlaget

För att registrera dig för vårt nyhetsbrev använder vi det så kallade "double opt-in"-förfarandet (förfarande för dubbel bekräftelse). Om du registrerar dig för nyhetsbrevet på vår hemsida får du ett e-postmeddelande på den e-postadress som du angav vid registreringen, där du ombeds bekräfta din registrering. I detta sammanhang behandlar vi följande data:
 • E-postadress
 • Datum och tid

Syftet med denna databehandling är att uppfylla lagkraven så att införandet i nyhetsbrevets distributionslista och sändningen av nyhetsbrevet inte är oönskade och att vi kan tillhandahålla motsvarande bevis.

Den rättsliga grunden för att behandla din e-postadress för dubbel opt-in-förfarandet är artikel 6.1 punkt f GDPR. Våra berättigade intressen följer av ovan nämnda syfte och innefattar uppfyllande av lagkrav och möjligheten att vid eventuella rättsliga tvister kunna styrka en registrering.

Uppgifterna kommer att raderas om du avregistrerar dig från nyhetsbrevet eller återkallar ditt samtycke i detta avseende.

1.4 Teknisk chatt (endast tysk version)

På vår hemsida erbjuder vi dig möjligheten att använda en livechatt med en av våra anställda som informations- och kontaktkanal. Om du kontaktar oss via den tekniska chatten kommer vi att ta emot och behandla följande data
 • Din roll (privatbyggare, handelshantverkare, återförsäljare, planerare/arkitekt) samt din fråga och ytterligare frivillig information såsom förnamn, efternamn och e-postadress.

När meddelandet skickas lagras även följande data:
 • datum och tid för livechatten och själva meddelandet.


Syftet med denna databehandling är att behandla din förfrågan och att kontrollera kvaliteten på våra svar (kvalitetshantering).

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 punkt b och f GDPR. Våra legitima intressen härrör från ovanstående syfte med databehandling och inkluderar att svara på dina förfrågningar. Ditt samtycke kan när som helst återkallas via följande länk https://www.pci-augsburg.eu/de/datenschutz återkallas.

Uppgifterna raderas automatiskt efter 180 dagar.

För den tekniska implementeringen av vår expertchatt använder vi en livechatt från BT (Germany) GmbH & Co. oHG, Barthstr. 4, 80339 München ("BT Tyskland"). Chatten kräver så kallade "cookies", vilket är filer som lagras på din dator och som krävs för att sätta upp och underhålla chattsessionen. De kommer inte att användas för andra ändamål (t.ex. en analys av ditt användarbeteende). Informationen som genereras av cookien överförs till BT Germany-servern och lagras där under hela sessionen.

1.5 Snabbhjälp/chatbot (endast tysk version)

På vår hemsida erbjuder vi dig möjligheten att använda snabbhjälp som informations- och kontaktkanal. Om du kontaktar oss via snabbhjälpen kommer vi att ta emot och behandla följande uppgifter
 • Din förfrågan eller din fråga och ytterligare frivillig information såsom förnamn, efternamn och e-postadress.

När meddelandet skickas lagras även följande data:
 • datum och tid för chatten och själva meddelandet.

Syftet med denna databehandling är att behandla din förfrågan och att kontrollera kvaliteten på våra svar (kvalitetshantering).

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 punkt b och f GDPR. Våra legitima intressen härrör från ovanstående syfte med databehandling och inkluderar att svara på dina förfrågningar. Ditt samtycke kan när som helst återkallas via följande länk https://www.pci-augsburg.eu/de/datenschutz återkallas.

Uppgifterna raderas automatiskt efter 180 dagar.

För den tekniska implementeringen av vår snabbhjälp använder vi en chatbot från knowhere GmbH, Hamburg. Chatboten kräver så kallade "cookies", vilket är filer som lagras på din dator och som krävs för att sätta upp och underhålla chattsessionen. De kommer inte att användas för andra ändamål (t.ex. en analys av ditt användarbeteende). Informationen som genereras av cookien överförs till knowhere-servern och lagras där under hela sessionen.

1.6 Youtube

Den här webbplatsen innehåller videor från YouTube. YouTube drivs av Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi använder YouTube i det utökade dataskyddsläget. Så snart du startar en YouTube-video på denna webbplats upprättas en anslutning till YouTube-servrarna. YouTube-servern informeras om vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto. Dessutom kan YouTube spara olika cookies på din slutenhet efter att ha startat en video eller använda jämförbar igenkänningsteknik (t.ex. enhetsfingeravtryck). På det här sättet YouTube kan ta emot information om besökare på denna webbplats. Denna information används bl.a. används för att samla in videostatistik, förbättra användbarheten och förhindra bedrägeriförsök. Om det behövs, efter starten av en YouTube-video, kan ytterligare databearbetningsoperationer utlösas som vi inte har något inflytande över.

Med användningen av YouTube och den tillhörande behandlingen av dina personuppgifter, strävar vi efter syftet att presentera vårt onlineerbjudande på ett tilltalande sätt genom att tillåta dig att titta på videor direkt på vår webbplats. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke i enlighet med artikel 6 paragraf 1 Punkt a GDPR. Du kan ge ditt samtycke när som helst via följande länk https://www.pci-augsburg.eu/de/datenschutz återkallas med verkan för framtiden. Detta påverkar inte lagligheten av den behandling som ägde rum fram till din återkallelse.

Du kan hitta mer information om dataskydd på YouTube i deras dataskyddsförklaring på https://policies.google.com/privacy?hl=de.

1.7 Google Maps

Den här sidan använder karttjänsten Google Maps. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

För att kunna använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att spara din IP-adress. Det kan inte uteslutas att Google Ireland Limited också kommer att överföra informationen till en Google-server i USA och lagra den där. Om Google Maps är aktiverat kan Google använda Google Web Fonts för enhetlig visning av teckensnitt. När du använder Google Maps laddar din webbläsare in de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cache för att visa texter och visa teckensnitt korrekt. Om Google Maps är aktiverat kan Google använda Google Web Fonts för enhetlig visning av teckensnitt.

När du använder Google Maps laddar din webbläsare in de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cache för att kunna visa text och teckensnitt korrekt.

Med användningen av Google Maps och den tillhörande behandlingen av dina personuppgifter strävar vi efter att presentera vårt onlineerbjudande på ett tilltalande sätt genom att ge dig tillgång till en karttjänst direkt på vår webbplats och för att enkelt hitta de platser som anges på vår webbplats hemsida. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke i enlighet med artikel 6 paragraf 1 Punkt a GDPR. Du kan ge ditt samtycke när som helst via följande länk https://www.pci-augsburg.eu/de/datenschutz återkallas med verkan för framtiden. Detta påverkar inte lagligheten av den behandling som ägde rum fram till din återkallelse.

Du kan hitta mer information om dataskydd på Google Maps i Googles dataskyddsregler på https://policies.google.com/privacy?hl=de.

1.8 Google reCAPTCHA

Vi använder "Google reCAPTCHA" (hädanefter "reCAPTCHA") på denna webbplats. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Syftet med reCAPTCHA är att kontrollera om datainmatning på denna webbplats (t.ex. i ett kontaktformulär) görs av en människa eller av ett automatiserat program. För att göra detta analyserar reCAPTCHA webbplatsbesökarens beteende baserat på olika egenskaper. Denna analys startar automatiskt så snart webbplatsbesökaren går in på webbplatsen. För analysen utvärderar reCAPTCHA olika information (t.ex. IP-adress, hur länge webbplatsbesökaren spenderar på webbplatsen eller musrörelser som användaren gör). Data som samlas in under analysen vidarebefordras till Google.
ReCAPTCHA-analyserna körs helt i bakgrunden. Webbplatsbesökare informeras inte om att en analys pågår.

Med användningen av Google reCaptcha och den tillhörande behandlingen av dina personuppgifter, strävar vi efter att skydda vårt onlineerbjudande från otillåten automatiskt spionage och SPAM. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke i enlighet med artikel 6 paragraf 1 Punkt a GDPR. Du kan ge ditt samtycke när som helst via följande länk https://www.pci-augsburg.eu/de/datenschutz återkallas med verkan för framtiden. Detta påverkar inte lagligheten av den behandling som ägde rum fram till din återkallelse.

För mer information om sekretess med Google reCAPTCHA, se Googles sekretesspolicy på https://policies.google.com/privacy?hl=de.

1.9 AT Internet Analystjänst

Vi använder AT Internetanalystjänst på vår webbplats, en tjänst från Applied Technologies Internet SAS (85 avenue Président JF Kennedy, 33700 Mérignac, Frankrike) för att mäta användarbeteende när vi besöker vår webbplats. Med hjälp av taggar integrerade i vår webbplats kan cookies placeras för att mäta besökare. Informationen som genereras av cookien om användningen av vår webbplats överförs till en AT-Internet-server.

Följande data behandlas
 • ID-information: cookie-ID, mobil-ID, IP-adress
 • Typ av webbläsare som används
 • Antal visade sidor
 • Exakt navigeringsväg som en besökare tar på webbplatsen
 • Tid som spenderas på en sida eller hela webbplatsen
 • andra typer av navigationsdata

Med behandlingen strävar vi efter att analysera ditt användningsbeteende på vår webbplats för att bättre kunna visa informationen.
Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt tidigare lämnade samtycke i enlighet med artikel 6, paragraf 1, Punkt a GDPR. Du kan ge ditt samtycke när som helst via följande länk https://www.pci-augsburg.eu/de/datenschutz återkallas med verkan för framtiden. Detta påverkar inte lagligheten av den behandling som ägde rum fram till din återkallelse. Uppgifterna lagras i 180 dagar.

1.10 Evalanche e-postmarknadsföringsverktyg

Vi använder e-postmarknadsföringsverktyget Evalanche. Leverantören är SC-Networks GmbH, Würmstraße 4, 82319 Starnberg (nedan kallad Evalanche). Med hjälp av tjänsten Evalanche analyserar vi framgången och räckvidden för vårt nyhetsbrev(-kampanjer). I synnerhet utvärderar vi om du öppnar ett nyhetsbrev eller hur du annars går vidare med nyhetsbrevet. För detta ändamål ställer och lagrar Evalanche t ex cookies och webbsignaler (t ex små grafik eller pixlar) för att möjliggöra statistiska undersökningar och för att kunna bygga intresseprofiler. Det är möjligt för oss att förstå hur du reagerar på enskilda nyhetsbrev från oss (t.ex. om du har öppnat nyhetsbrevet eller om du har laddat ner det).

Vi behandlar följande data:
 • E-postadress
 • Efternamn
Syftet med denna bearbetning är att kunna utvärdera framgången för våra nyhetsbrevskampanjer och därmed att kontinuerligt kunna optimera vårt nyhetsbrevsutbud.

Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Punkt a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet i respektive nyhetsbrevsutskick med verkan för framtiden. Detta påverkar inte lagligheten av den behandling som ägde rum fram till din återkallelse.

Uppgifterna kommer att raderas efter 180 dagar eller om du återkallar ditt samtycke.

1.11 Bokning av seminarier och evenemang

På vår hemsida erbjuder vi möjlighet att boka seminarier och evenemang (PCI Academy). När du gör din bokning kommer följande data som anges i inmatningsmasken att skickas till oss:
 • Adress- och faktureringsinformation
 • Hälsning, för- och efternamn, adress (gata, husnummer, postnummer, ort), e-postadress, företag och det bokade evenemanget (titel, datum, plats)
 • Deltagardata
 • Antal deltagare
 • Hälsning, för- och efternamn på alla deltagare

Dessutom behandlas ytterligare betalningsdata (kostnader per deltagare, totala kostnader) och följande uppgifter vid bokningstillfället:
 • Datum och tid för bokning.

Syftet med denna databehandling är att behandla din bokning, att tillhandahålla den seminarie-/evenemangstjänst du har bokat och att uppfylla det relevanta avtalet.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter i samband med bokning av seminarier och evenemang är artikel 6 paragraf 1 Punkt b GDPR.

Uppgifterna kommer att lagras tills avtalet är helt uppsagt och de relevanta kommersiella och skattemässiga lagringsperioderna har löpt ut.

2. Hur använder vi cookies på vår webbplats?

2.1 Cookies är små filer som en webbplats kan lagra på din enhet. När du besöker vår webbplats kommer vi att informera dig om hur vi använder cookies via vår cookie-banner. Cookiebannern och webbplatsen skiljer varje cookie åt efter typ och ger samtycke där det krävs enligt lag. Cookies som kräver samtycke inaktiveras på vår webbplats tills du ger ditt tidigare och uttryckliga samtycke.

Vissa cookies är alltid aktiverade eftersom de är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. Den rättsliga grunden för dessa cookies är artikel 6 paragraf 1 Punkt f GDPR (vårt berättigade intresse av att webbplatsen fungerar korrekt). Du kommer därför inte att bli ombedd att ge ditt samtycke för att aktivera dessa cookies.

Andra Cookies, som t.ex Cookies som analytics eller prestationsmätningscookies används för att samla in information om hur du interagerar med vår webbplats och låter oss känna igen dig. Vi använder denna information för att optimera och anpassa din webbupplevelse och för analyser och mätvärden för våra besökare, både på denna webbplats och i andra medier. Vår cookie-banner erbjuder dig möjligheten att ge eller vägra ditt samtycke till aktiveringen av dessa cookies, samt återkalla ditt samtycke när som helst med verkan för framtiden (se även avsnitt 2.2). Du kan även ändra dina cookieinställningar där när som helst. Den rättsliga grunden för dessa cookies är artikel 6 paragraf 1 Punkt a GDPR.

Om du vägrar och inte samtycker till användningen av cookies för andra ändamål än den här webbplatsens funktion, kommer din information inte att behandlas för något annat ändamål när du besöker denna webbplats.

2.2 Vi erbjuder dig också möjligheten att redigera dina cookieinställningar direkt via vårt cookiehanteringsverktyg: https://www.pci-augsburg.eu/de/datenschutz. Om du också vill ändra dina webbläsarinställningar för att vägra eller ta bort cookies, se din webbläsares hjälp- och supportsektion för instruktioner om hur du blockerar eller raderar cookies. Observera att om du tar bort eller vägrar cookies, kanske du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats, inklusive vissa personliga funktioner.

2.3 Följande cookies är tekniskt absolut nödvändiga för att vår webbplats ska fungera smidigt:

Joomla Session ID (Frontend)
Key: 32-tecken hash
Value: 32-tecken hash
Använd: php-session för webbplatsbesökare (gränssnitt)
Plats: 1st party cookie
Lagringsperiod: Till slutet av webbläsarsessionen

Joomla Session ID (Backend)
Key: 32-tecken hash
Value: 32-tecken hash
Använd: php-session för administratörer (backend)
Plats: 1st party cookie
Lagringstid: Till slutet av webbläsarsessionen eller manuell utloggning från backend.

2.4 Vi använder följande cookies om du har samtyckt till att de används:

Bokmärken
Key: bokmärken
Value: lagrade dokument-ID:n, kommaseparerade
Användning: Spara dokumenten som lagts till i bevakningslistan som ID.
Plats: Local Storage
Lagringstid: Tills bevakningslistan raderas manuellt av användaren

Produktjämförelse
Key: compare-products
Value: Lagrade produkt-ID:n, kommaseparerade
Användning: Sparar produkterna som lagts till i produktjämförelsen som ID.
Plats: Session Storage
Lagringsperiod: Till slutet av webbläsarsessionen

Chat-Formular: Användarinmatning
Key: pci.bt.chat-inställningar
Value: JSON-array som innehåller informationen från chattformuläret (targetGroup, InitialMessage, lastname, forename, email, privacyPolicyConfirmation)
Användning: Överföring av användarinformation till BT:s chattsystem
Plats: Session Storage
Lagringsperiod: Till slutet av webbläsarsessionen

Cookie-Einstellungen öffnen

2.5 Implementerade tekniker

reCAPTCHA

Beskrivning av tjänsten
Detta är en tjänst som kontrollerar om uppgifterna har angetts av en människa eller av ett automatiserat program.
 
Bearbetningsföretag
Google ​Ireland​ Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland
Nedan hittar du e-postadressen till dataskyddsombudet för behandlingsföretaget.
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form
 
Syftet med uppgifterna
Denna lista representerar syftena med datainsamling och bearbetning.
 • Bot skydd
 • Skräppostförebyggande
 • Spårning av bedrägerier

Teknik som används
Denna lista inkluderar all teknik som används av denna tjänst för att samla in data. Typiska tekniker är cookies och pixlar som placeras i webbläsaren.
 • Skript

Insamlade data
Denna lista innehåller alla (personliga) uppgifter som samlats in av eller genom användningen av denna tjänst.
 • Browser-Språk
 • Browser-Plugins
 • Klick sökväg
 • Datum och tid för besöket
 • IP-adress
 • Användarens beteende
 • Tid som spenderas på en sida
 • Användarinmatning
 • Enhetsinformation
 • Musrörelser
 • Geografisk plats
 • Enhetens operativsystem

Rättsliga grunder
Den erforderliga rättsliga grunden för behandling av uppgifter nämns nedan
 • Artikel 6 punkt 1 mening 1 lit a GDPR

Plats för bearbetning
Detta är den primära platsen där de insamlade uppgifterna behandlas. Om uppgifterna även behandlas i andra länder kommer du att informeras separat.

Europeiska Unionen

Lagringstid
Lagringsperioden är den tidsperiod under vilken de insamlade uppgifterna lagras för behandling. Uppgifterna ska raderas så snart de inte längre behövs för angivna behandlingsändamål.
Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för behandlingen.
 
Överföring till tredje land
Denna tjänst kan överföra de insamlade uppgifterna till ett annat land. Observera att denna tjänst kan överföra data till ett land som inte erbjuder en adekvat nivå av dataskydd. Om uppgifterna överförs till USA finns det en risk att dina uppgifter kan behandlas av amerikanska myndigheter i kontroll- och övervakningssyfte utan att du eventuellt har rätt till några rättsliga åtgärder. Nedan finns en lista över de länder till vilka uppgifterna överförs. För mer information om säkerhetsgarantierna, se webbplatsleverantörens integritetspolicy eller kontakta webbplatsleverantören direkt. 
 • USA
 • Singapor
 • Taiwan
 • Chile

Datamottagare
Mottagarna av de insamlade uppgifterna listas nedan.
 • Alphabet Inc.
 • Google LLC
 • Google Ireland Limited

Klicka här för att läsa databehandlarens integritetspolicy
https://policies.google.com/privacy?hl=en

Klicka här för att läsa databehandlarens cookiepolicy
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
 
Sparad information
 • Höchstgrenze für die Speicherung von Cookies: 5 Monate, 27 Tage

Gespeicherte Informationen
 • Name: _GRECAPTCHA; Denna cookie är inställd så att Google kan tillhandahålla riskanalyser om de aktiviteter som observeras av Google reCAPTCHA; typ: cookies; Varaktighet: 5 månader, 27 dagar; Domän: google.com;

Tealium iQ Tag Management

Beskrivning av tjänsten

Detta är en tagghanteringstjänst. Med Tealium iQ hanteras, kontrolleras och laddas från tredje part mätpixlar (taggar) centralt. Detta gör att beslutet om insamling av data från tredje part och cookies kan kontrolleras. För att aktivera funktionen ställs en cookie med namnet utag_main in. Tagghanteringssystemet krävs för att tillhandahålla tjänsten och kan därför inte inaktiveras.

Bearbetningsföretag
Tealium Inc.
11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121, United States of America 

Nedan hittar du e-postadressen till dataskyddsombudet för behandlingsföretaget
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 
Syftet med uppgifterna
Denna lista representerar syftena med datainsamling och bearbetning.
 • Hantera taggar och skript på den här sidan

Teknik som används
Denna lista inkluderar all teknik som används av denna tjänst för att samla in data. Typiska tekniker är cookies och pixlar som placeras i webbläsaren.
 • Cookies

Insamlade data
Denna lista innehåller alla (personliga) uppgifter som samlats in av eller genom användningen av denna tjänst.
 • Aggregerad data för att trigga taggar
 • Tid och varaktighet för webbplatsbesöket

Rättslig grund
Den erforderliga rättsliga grunden för behandling av uppgifter nämns nedan
 • Artikel 6 punkt 1 mening 1 lit c GDPR

Lagringstid
Lagringsperioden är den tidsperiod under vilken de insamlade uppgifterna lagras för behandling. Uppgifterna ska raderas så snart de inte längre behövs för angivna behandlingsändamål.

Cookien har en varaktighet på 12 månader.

Datamottagare
Mottagarna av de insamlade uppgifterna listas nedan.
 • Tealium Inc.

Klicka här för att läsa databehandlarens integritetspolicy
https://tealium.com/privacy-policy/

Klicka här för att läsa databehandlarens cookiepolicy
https://tealium.com/cookie-policy/

Usercentrics Consent Management Platform

Beskrivning av tjänsten

Detta är en samtyckeshanteringstjänst. På webbplatsen används Usercentrics GmbH som processor i syfte att hantera samtycke.
 
Verarbeitendes Unternehmen
Usercentrics GmbH
Sendlinger Str. 7, 80331 Munich, Germany

Nedan hittar du e-postadressen till dataskyddsombudet för behandlingsföretaget
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Syftet med uppgifterna
Denna lista representerar syftena med datainsamling och bearbetning.
 • Efterlevnad av juridiska skyldigheter
 • Samtyckeslagring

Teknik som används
Denna lista inkluderar all teknik som används av denna tjänst för att samla in data. Typiska tekniker är cookies och pixlar som placeras i webbläsaren.
 • Lokalt utrymme
 • Pixel

Insamlade data
Denna lista innehåller alla (personliga) uppgifter som samlats in av eller genom användningen av denna tjänst.
 • Opt-in- och Opt-out-data
 • Hänvisningsadress
 • User Agent
 • Användarinställningar
 • Consent ID
 • Tidpunkt för samtycke
 • Samtyckestyp
 • Template-Version
 • Banner språk
 • IP-adress

Rättslig grund
Den erforderliga rättsliga grunden för behandling av uppgifter nämns nedan
Artikel 6 punkt 1 mening 1 lit c GDPR

Plats för bearbetning
Detta är den primära platsen där de insamlade uppgifterna behandlas. Om uppgifterna även behandlas i andra länder kommer du att informeras separat.
 
Europeiska Unionen

Lagringstid
Lagringsperioden är den tidsperiod under vilken de insamlade uppgifterna lagras för behandling. Uppgifterna ska raderas så snart de inte längre behövs för angivna behandlingsändamål.

Samtyckesuppgifterna (givet samtycke och återkallande av samtycke) lagras i ett år. Uppgifterna kommer då att raderas omedelbart.
 
Datamottagare
Mottagarna av de insamlade uppgifterna listas nedan.
 • Usercentrics GmbH

Klicka här för att läsa databehandlarens integritetspolicy
https://usercentrics.com/privacy-policy/


Flockler
 
Beskrivning av tjänsten
Detta är en social aggregator och social webbplatsbyggare. Det gjorde det möjligt för användare att samla in, analysera och se användargenererat socialt innehåll på sina tjänster
 
Bearbetningsföretag
Flockler Oy
Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere, Finland
 
Nedan hittar du e-postadressen till dataskyddsombudet för behandlingsföretaget
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Syftet med uppgifterna
Denna lista representerar syftena med datainsamling och bearbetning.
Optimering

Teknik som används
Denna lista inkluderar all teknik som används av denna tjänst för att samla in data. Typiska tekniker är cookies och pixlar som placeras i webbläsaren.
Loggfil
 
Insamlade data
Denna lista innehåller alla (personliga) uppgifter som samlats in av eller genom användningen av denna tjänst.
 • IP-adress
 
Rättslig grund
Den erforderliga rättsliga grunden för behandling av uppgifter nämns nedan
 • Artikel 6 punkt 1 mening 1 lit f GDPR

Plats för bearbetning
Detta är den primära platsen där de insamlade uppgifterna behandlas. Om uppgifterna även behandlas i andra länder kommer du att informeras separat.
 
Europeiska unionen
 
Lagringstid
Lagringsperioden är den tidsperiod under vilken de insamlade uppgifterna lagras för behandling. Uppgifterna ska raderas så snart de inte längre behövs för angivna behandlingsändamål.
 
Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för behandlingsändamålen.
 
 
Överföring till tredje land
Denna tjänst kan överföra de insamlade uppgifterna till ett annat land. Observera att denna tjänst kan överföra data till ett land som inte erbjuder en adekvat nivå av dataskydd. Om uppgifterna överförs till USA finns det en risk att dina uppgifter kan behandlas av amerikanska myndigheter i kontroll- och övervakningssyfte utan att du eventuellt har rätt till några rättsliga åtgärder. Nedan finns en lista över de länder till vilka uppgifterna överförs. För mer information om säkerhetsgarantierna, se webbplatsleverantörens integritetspolicy eller kontakta webbplatsleverantören direkt.
 • USA
 
Datamottagare
Mottagarna av de insamlade uppgifterna listas nedan.
 • Flockler Oy

Klicka här för att läsa databehandlarens integritetspolicy
https://flockler.com/privacy-policy

Google Maps
 
Beskrivning av tjänsten
Detta är en integrerad karttjänst.
 
Bearbetningsföretag
Google Ireland Limited
Gordon House, 4 Barrow St, Dublin 4, Ireland
 
Nedan hittar du e-postadressen till dataskyddsombudet för behandlingsföretaget
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Syftet med uppgifterna
Denna lista representerar syftena med datainsamling och bearbetning.
 • Visa kartor

Teknik som används
Denna lista inkluderar all teknik som används av denna tjänst för att samla in data. Typiska tekniker är cookies och pixlar som placeras i webbläsaren.
 • API

Insamlade data

Denna lista innehåller alla (personliga) uppgifter som samlats in av eller genom användningen av denna tjänst.
 • Datum och tid för besöket
 • Platsinformation
 • IP-adress
 • URL
 • Användningsdata
 • Söktermer
 • Geografisk plats
 
Rättslig grund
Den erforderliga rättsliga grunden för behandling av uppgifter nämns nedan
 • Artikel 6 punkt 1 mening 1 lit a GDPR

Plats för bearbetning
Detta är den primära platsen där de insamlade uppgifterna behandlas. Om uppgifterna även behandlas i andra länder kommer du att informeras separat.
 
Europeiska Unionen
 
Lagringstid
Lagringsperioden är den tidsperiod under vilken de insamlade uppgifterna lagras för behandling. Uppgifterna ska raderas så snart de inte längre behövs för angivna behandlingsändamål.
 
Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för behandlingsändamålen.
 
Överföring till tredje land
Denna tjänst kan överföra de insamlade uppgifterna till ett annat land. Observera att denna tjänst kan överföra data till ett land som inte erbjuder en adekvat nivå av dataskydd. Om uppgifterna överförs till USA finns det en risk att dina uppgifter kan behandlas av amerikanska myndigheter i kontroll- och övervakningssyfte utan att du eventuellt har rätt till några rättsliga åtgärder. Nedan finns en lista över de länder till vilka uppgifterna överförs. För mer information om säkerhetsgarantierna, se webbplatsleverantörens integritetspolicy eller kontakta webbplatsleverantören direkt.
 • USA
 • Singapor
 • Taiwan
 • Chile
 
Datamottagare
Mottagarna av de insamlade uppgifterna listas nedan.
 • Google Ireland Limited, Google LLC, Alphabet Inc

Klicka här för att läsa databehandlarens integritetspolicy
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Klicka här för att läsa databehandlarens cookiepolicy
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Klicka här för att återkalla bearbetningsföretagets alla domäner
https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Sparad information
 • Name: JSESSIONID; Typ: cookie; Tidslängd: - ;
 • Name: BrowserId; Typ: web;
 • Name: rc::d-15#; Typ: web;
 • Name: rc::b; Typ: web;
 • Name: rc::a; Typ: web;
 • Name: rc::c; Typ: web;
 • Name: rc::e; Typ: web;
 • Name: AEC; Typ: cookie; Tidslängd: - ;
 
HubSpot
 
Beskrivning av tjänsten
Detta är en tjänst för marknadsföring, innehållshantering, webbanalys och sökmotoroptimering.
 
Bearbetningsföretag
HubSpot, Inc.
25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, United States of America
 
Nedan hittar du e-postadressen till dataskyddsombudet för behandlingsföretaget
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Syftet med uppgifterna
Denna lista representerar syftena med datainsamling och bearbetning.
 • Marknadsföring
 • Statistik
 • Analys
 • Optimering
  
Insamlade data
Denna lista innehåller alla (personliga) uppgifter som samlats in av eller genom användningen av denna tjänst.
 • Aggregerad användning
 • Webbläsartyp
 • Enhetsidentifierare
 • Enhetsmodell
 • Enhetens operativsystem
 • Domännamn
 • Visade filer
 • Användningsfrekvens för mobilapplikationen
 • Geografisk plats
 • Internetleverantör
 • IP-adress
 • Sidbesökets längd
 • Information om mobilapplikationer
 • Operativsystem version
 • Prestandadata
 • Hänvisningsadress
 • Tidpunkt för åtkomst eller hämtning
 • Varifrån applikationen laddades ner
 • Clickstream-Data
 • Händelser som inträffar i applikationen
 • Navigeringsinformation
 • Visade sidor
 
Rättslig grund
Den erforderliga rättsliga grunden för behandling av uppgifter nämns nedan
 • Artikel 6 punkt 1 mening 1 lit a GDPR

Plats för bearbetning
Detta är den primära platsen där de insamlade uppgifterna behandlas. Om uppgifterna även behandlas i andra länder kommer du att informeras separat.
 
Europeiska Unionen, USA
 
Lagringstid
Lagringsperioden är den tidsperiod under vilken de insamlade uppgifterna lagras för behandling. Uppgifterna ska raderas så snart de inte längre behövs för angivna behandlingsändamål.
 
Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för behandlingsändamålen.
 
Överföring till tredje land
Denna tjänst kan överföra de insamlade uppgifterna till ett annat land. Observera att denna tjänst kan överföra data till ett land som inte erbjuder en adekvat nivå av dataskydd. Om uppgifterna överförs till USA finns det en risk att dina uppgifter kan behandlas av amerikanska myndigheter i kontroll- och övervakningssyfte utan att du eventuellt har rätt till några rättsliga åtgärder. Nedan finns en lista över de länder till vilka uppgifterna överförs. För mer information om säkerhetsgarantierna, se webbplatsleverantörens integritetspolicy eller kontakta webbplatsleverantören direkt.
 • Amerikas förenta stater

Datamottagare
Mottagarna av de insamlade uppgifterna listas nedan.
 • Tjänsteleverantörer
 • Hubspot partners
 
Klicka här för att läsa databehandlarens integritetspolicy
https://legal.hubspot.com/privacy-policy

Lagringsinformation
 • Maxgräns för lagring av cookies: 1 år, 1 månad

Sparad information
 • Name: _hssc; Används för att samla in information om hur besökare använder webbplatsen. Denna information hjälper till att förbättra webbplatsen.; typ: cookies; varaktighet: session;
 • Name: _hssrc; Används för att samla in information om hur besökare använder webbplatsen. Denna information hjälper till att förbättra webbplatsen.; typ: cookies; varaktighet: session;
 • Name: _hstc; Används för att samla in information om hur besökare använder webbplatsen. Denna information hjälper till att förbättra webbplatsen.; typ: cookies; Varaktighet: 1 år, 1 månad;
 
LinkedIn Insight Tag
 
Beskrivning av tjänsten
Detta är en tjänst för konverteringsspårning och retargeting.
 
Bearbetningsföretag
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Wilton Place, Dublin 2, Ireland
 
Nedan hittar du e-postadressen till dataskyddsombudet för behandlingsföretaget
https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO

Syftet med uppgifterna
Denna lista representerar syftena med datainsamling och bearbetning.
 • Marknadsföring
 • Retargeting
 • Analys
 
Teknik som används
Denna lista inkluderar all teknik som används av denna tjänst för att samla in data. Typiska tekniker är cookies och pixlar som placeras i webbläsaren.
 • Cookies
 • Pixel
 
Insamlade data
Denna lista innehåller alla (personliga) uppgifter som samlats in av eller genom användningen av denna tjänst.
 • Enhetsinformation
 • IP-adress
 • Hänvisningsadress
 • Tidsstämpel
 • Webbläsarinformation
 
Rättslig grund
Den erforderliga rättsliga grunden för behandling av uppgifter nämns nedan
 • Artikel 6 punkt 1 mening 1 lit a GDPR

Plats för bearbetning
Detta är den primära platsen där de insamlade uppgifterna behandlas. Om uppgifterna även behandlas i andra länder kommer du att informeras separat.
Singapore, Europeiska unionen, USA
 
Lagringstid
Lagringsperioden är den tidsperiod under vilken de insamlade uppgifterna lagras för behandling. Uppgifterna ska raderas så snart de inte längre behövs för angivna behandlingsändamål.
 
Uppgifterna kommer att raderas efter 90 dagar.
 
 
Överföring till tredje land
Denna tjänst kan överföra de insamlade uppgifterna till ett annat land. Observera att denna tjänst kan överföra data till ett land som inte erbjuder en adekvat nivå av dataskydd. Om uppgifterna överförs till USA finns det en risk att dina uppgifter kan behandlas av amerikanska myndigheter i kontroll- och övervakningssyfte utan att du eventuellt har rätt till några rättsliga åtgärder. Nedan finns en lista över de länder till vilka uppgifterna överförs. För mer information om säkerhetsgarantierna, se webbplatsleverantörens integritetspolicy eller kontakta webbplatsleverantören direkt.
 • Singapore
 • USA
 
Datamottagare
Mottagarna av de insamlade uppgifterna listas nedan.
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company

Klicka här för att läsa databehandlarens integritetspolicy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com

 
Klicka här för att läsa databehandlarens cookiepolicy
https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com

Klicka här för att återkalla bearbetningsföretagets alla domäner
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com

Lagringsinformation
Maxgräns för lagring av cookies: 6 månader
 
Sparad information
 • Name: li_sugr; Typ: cookie; Dauer: - ;
 • Name: UserMatchHistory; Typ: cookie; Dauer: - ;
 • Name: lidc; Typ: cookie; Dauer: - ;
 • Name: li_gc; Typ: cookie; Dauer: - ;
 • Name: ln_or; Typ: cookie; Dauer: - ;
 • Name: lang; Typ: web;
 • Name: bscookie; Typ: cookie; Dauer: - ;
 • Name: AnalyticsSyncHistory; Typ: cookie; Dauer: - ;
 • Name: bcookie; Typ: cookie; Dauer: - ;
 
Matomo

Beskrivning av tjänsten
Matomo är en analystjänst med öppen källkod som vi använder för att samla in anonym statistik om våra besökare för att förbättra webbplatsen.
 
Bearbetningsföretag
PCI Augsburg GmbH
Piccardstrasse 11, 86159 Augsburg
 
Nedan hittar du e-postadressen till dataskyddsombudet för behandlingsföretaget
 https://www.scheja-partner.de/kontakt/kontakt.html

Syftet med uppgifterna
Denna lista representerar syftena med datainsamling och bearbetning.
 • Statistik
 • Webbanalys
 
Teknik som används
Denna lista inkluderar all teknik som används av denna tjänst för att samla in data. Typiska tekniker är cookies och pixlar som placeras i webbläsaren.
 • Cookies

Insamlade data
Denna lista innehåller alla (personliga) uppgifter som samlats in av eller genom användningen av denna tjänst.
 • Webbläsarens språk
 • Operativ system
 • Enhetstyp
 • Enhetsmärke
 • Enhetsmodell
 • Skärmupplösning
 • Datum och tid för åtkomst
 • Besökta sidor och ordning på besökta sidor
 • Genomsnittlig laddningstid
 • Ursprungsland
 • IP-adress (trunkerad/anonymiserad till tre oktetter)
 
Plats för bearbetning
Detta är den primära platsen där de insamlade uppgifterna behandlas. Om uppgifterna även behandlas i andra länder kommer du att informeras separat.
 
Tyskland
 
Lagringstid
Lagringsperioden är den tidsperiod under vilken de insamlade uppgifterna lagras för behandling. Uppgifterna ska raderas så snart de inte längre behövs för angivna behandlingsändamål.
 
Uppgifterna lagras tills de inte längre behövs för behandling.
 
Datamottagare
Mottagarna av de insamlade uppgifterna listas nedan.
 • zwetschke GmbH & Co. KG, Proviantbachstraße 1 ½, 86153 Augsburg, DE


moin
 
Beskrivning av tjänsten
Detta är en chatbottjänst.
 
Bearbetningsföretag
knowhere GmbH
Steinhöft 9, 20459 Hamburg, Germany
 
Nedan hittar du e-postadressen till dataskyddsombudet för behandlingsföretaget
 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Syftet med uppgifterna
Denna lista representerar syftena med datainsamling och bearbetning.
 • Ge service
 • Kommunikation
 
Teknik som används
Denna lista inkluderar all teknik som används av denna tjänst för att samla in data. Typiska tekniker är cookies och pixlar som placeras i webbläsaren.
 • Cookies

Insamlade data
Denna lista innehåller alla (personliga) uppgifter som samlats in av eller genom användningen av denna tjänst.
 • Kommunikationshistoria

 
Rättslig grund
Den erforderliga rättsliga grunden för behandling av uppgifter nämns nedan
 • Artikel 6 punkt 1 mening 1 lit f GDPR

Plats för bearbetning
Detta är den primära platsen där de insamlade uppgifterna behandlas. Om uppgifterna även behandlas i andra länder kommer du att informeras separat.
 
Europeiska Unionen
 
Lagringstid
Lagringsperioden är den tidsperiod under vilken de insamlade uppgifterna lagras för behandling. Uppgifterna ska raderas så snart de inte längre behövs för angivna behandlingsändamål.
 
Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för behandlingsändamålen.
 
Datamottagare
Mottagarna av de insamlade uppgifterna listas nedan.
 • knowhere GmbH

Klicka här för att läsa databehandlarens integritetspolicy
https://www.iubenda.com/privacy-policy/59451072/legal?ifr=true&height=635&newmarkup=no

 
Seznam
 
Beskrivning av tjänsten
Detta är en tjeckisk internetportal med en sökmotor.
 
Bearbetningsföretag
Seznam.cz, a.s.
Radlicka 3294/10, 150 00 Praha 5, Czech Republic
 
Nedan hittar du e-postadressen till dataskyddsombudet för behandlingsföretaget
 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 Syftet med uppgifterna
Denna lista representerar syftena med datainsamling och bearbetning.
 • Varumärkesreklam
 • Visa annonser
 • Inbyggd reklam
 
Teknik som används
Denna lista inkluderar all teknik som används av denna tjänst för att samla in data. Typiska tekniker är cookies och pixlar som placeras i webbläsaren.
 • Cookies

Insamlade data
Denna lista innehåller alla (personliga) uppgifter som samlats in av eller genom användningen av denna tjänst.
 • IP-adress
 • Tidsstämpel
 • Retargeting-ID
 • Artikel-ID
 • Webbadresser
 • Sidtyp
 
Rättslig grund
Den erforderliga rättsliga grunden för behandling av uppgifter nämns nedan
 • Artikel 6 punkt 1 mening 1 lit a GDPR

Plats för bearbetning
Detta är den primära platsen där de insamlade uppgifterna behandlas. Om uppgifterna även behandlas i andra länder kommer du att informeras separat.
 
Europeiska Unionen
 
Lagringstid
Lagringsperioden är den tidsperiod under vilken de insamlade uppgifterna lagras för behandling. Uppgifterna ska raderas så snart de inte längre behövs för angivna behandlingsändamål.
 
Uppgifterna lagras i upp till 540 dagar.
 
Datamottagare
Mottagarna av de insamlade uppgifterna listas nedan.
 • Seznam.cz, a.s.

Klicka här för att läsa databehandlarens integritetspolicy
https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

Klicka här för att läsa databehandlarens cookiepolicy
https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

Klicka här för att återkalla bearbetningsföretagets alla domäner
https://o.seznam.cz/personalizovana-reklama/

 
Vimeo
 
Beskrivning av tjänsten
Detta är en tjänst för visning av videoinnehåll.
 
Bearbetningsföretag
Vimeo LLC
555 West 18th Street, New York, New York 10011, United States of America
 
Nedan hittar du e-postadressen till dataskyddsombudet för behandlingsföretaget
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Syftet med uppgifterna
Denna lista representerar syftena med datainsamling och bearbetning.
 • se videor

Teknik som används
Denna lista inkluderar all teknik som används av denna tjänst för att samla in data. Typiska tekniker är cookies och pixlar som placeras i webbläsaren.
 • Cookies

Insamlade data
Denna lista innehåller alla (personliga) uppgifter som samlats in av eller genom användningen av denna tjänst.
 • Webbläsarinformation
 • Webbläsarens språk
 • Webbläsartyp
 • Cookieinformation
 • Enhetsinformation
 • Enhetens operativsystem
 • Information från tredje parts källor
 • IP-adress
 • Besökta sidor
 • Hänvisningsadress
 • Information som användarna tillhandahåller på webbplatsen
 • Sökningar
 • Geografisk plats
 • Visat innehåll
 
Rättslig grund
Den erforderliga rättsliga grunden för behandling av uppgifter nämns nedan
 • Artikel 6 punkt 1 mening 1 lit a GDPR

Plats för bearbetning
Detta är den primära platsen där de insamlade uppgifterna behandlas. Om uppgifterna även behandlas i andra länder kommer du att informeras separat.
 
Amerikas förenta stater
 
Lagringstid
Lagringsperioden är den tidsperiod under vilken de insamlade uppgifterna lagras för behandling. Uppgifterna ska raderas så snart de inte längre behövs för angivna behandlingsändamål.
 
Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för behandlingsändamålen.
 
Överföring till tredje land
Denna tjänst kan överföra de insamlade uppgifterna till ett annat land. Observera att denna tjänst kan överföra data till ett land som inte erbjuder en adekvat nivå av dataskydd. Om uppgifterna överförs till USA finns det en risk att dina uppgifter kan behandlas av amerikanska myndigheter i kontroll- och övervakningssyfte utan att du eventuellt har rätt till några rättsliga åtgärder. Nedan finns en lista över de länder till vilka uppgifterna överförs. För mer information om säkerhetsgarantierna, se webbplatsleverantörens integritetspolicy eller kontakta webbplatsleverantören direkt.
 
Amerikas förenta stater
 
Datamottagare
Mottagarna av de insamlade uppgifterna listas nedan.
 • Vimeo LLC

Klicka här för att läsa databehandlarens integritetspolicy
https://vimeo.com/privacy

Klicka här för att läsa databehandlarens cookiepolicy
https://vimeo.com/cookie_policy

Klicka här för att återkalla bearbetningsföretagets alla domäner
https://vimeo.com/cookie_policy

Lagringsinformation
Maxgräns för lagring av cookies: 2 år
 
Sparad information
 • Name: muxData; Denna cookie används i samband med en videospelare. Om besökaren avbryts när han tittar på videoinnehåll, kommer cookien ihåg var den ska starta videon när besökaren laddar om videon.; typ: cookies; varaktighet: session; Domän: vimeo.com;
 • Name: has_loggend_in; En indikator på om besökaren någonsin har loggat in.; typ: cookies; varaktighet: session; Domän: vimeo.com;
 • Name: vuid; Registrerar ett unikt ID som används av Vimeo.; typ: cookies; Varaktighet: 2 år; Domän: vimeo.com;
 • Name: player; Sparar användarens inställningar vid uppspelning av inbäddade videor från Vimeo.; typ: cookies; Varaktighet: 1 år; Domän: vimeo.com;
 • Name: is_logged_in; Ställs in efter en användares första uppladdning; typ: cookies; varaktighet: session; Domän: vimeo.com;
 
XiTi
 
Beskrivning av tjänsten
Detta är en webbanalystjänst.
 
Bearbetningsföretag
AT Internet
85 avenue John Fitzgerald Kennedy, 33700 Mérignac, France
 
Nedan hittar du e-postadressen till dataskyddsombudet för behandlingsföretaget
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Syftet med uppgifterna
Denna lista representerar syftena med datainsamling och bearbetning.
 • Analys
 • Rapporter
 • Optimering
 
Teknik som används
Denna lista inkluderar all teknik som används av denna tjänst för att samla in data. Typiska tekniker är cookies och pixlar som placeras i webbläsaren.
 • Cookies
 • Local Storage
 
Insamlade data
Denna lista innehåller alla (personliga) uppgifter som samlats in av eller genom användningen av denna tjänst.
 • IP-adress
 • CookieID
 • Unik identifierare för mobila enheter
 • Geografisk plats
 • Webbläsartyp
 • Antal besökta webbplatser
 • Klick sökväg
 • Artiklar läggs till i kundvagnen
 • Kundvagnsaktivitet på hela webbplatsen
 
Rättslig grund
Den erforderliga rättsliga grunden för behandling av uppgifter nämns nedan
 • Artikel 6 punkt 1 mening 1 lit a GDPR

Plats för bearbetning
Detta är den primära platsen där de insamlade uppgifterna behandlas. Om uppgifterna även behandlas i andra länder kommer du att informeras separat.
 
Europeiska Unionen
 
Lagringstid
Lagringsperioden är den tidsperiod under vilken de insamlade uppgifterna lagras för behandling. Uppgifterna ska raderas så snart de inte längre behövs för angivna behandlingsändamål.
 
Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för behandlingsändamålen.
 
 
Datamottagare
Mottagarna av de insamlade uppgifterna listas nedan.
 • AT Internet

Klicka här för att läsa databehandlarens integritetspolicy
https://www.atinternet.com/en/data-protection/

 
YouTube Video
 
Beskrivning av tjänsten
Detta är en videospelartjänst. Den kan användas av användare för att titta på, dela, kommentera och ladda upp videor.
 
Bearbetningsföretag
Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland
 
Nedan hittar du e-postadressen till dataskyddsombudet för behandlingsföretaget
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

 
Syftet med uppgifterna
Denna lista representerar syftena med datainsamling och bearbetning.
 • se videor

Teknik som används
Denna lista inkluderar all teknik som används av denna tjänst för att samla in data. Typiska tekniker är cookies och pixlar som placeras i webbläsaren.
 • Cookies (om läget "Privacy-Enhanced" inte är aktiverat)

Insamlade data
Denna lista innehåller alla (personliga) uppgifter som samlats in av eller genom användningen av denna tjänst.
 • Enhetsinformation
 • IP-adress
 • Hänvisningsadress
 • Tittade på videor
 
Rättslig grund
Den erforderliga rättsliga grunden för behandling av uppgifter nämns nedan
 • Artikel 6 punkt 1 mening 1 lit a GDPR

Plats för bearbetning
Detta är den primära platsen där de insamlade uppgifterna behandlas. Om uppgifterna även behandlas i andra länder kommer du att informeras separat.
 
Europeiska Unionen
 

Lagringstid
Lagringsperioden är den tidsperiod under vilken de insamlade uppgifterna lagras för behandling. Uppgifterna ska raderas så snart de inte längre behövs för angivna behandlingsändamål.
 
Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för behandlingsändamålen.
 
 
Överföring till tredje land
Denna tjänst kan överföra de insamlade uppgifterna till ett annat land. Observera att denna tjänst kan överföra data till ett land som inte erbjuder en adekvat nivå av dataskydd. Om uppgifterna överförs till USA finns det en risk att dina uppgifter kan behandlas av amerikanska myndigheter i kontroll- och övervakningssyfte utan att du eventuellt har rätt till några rättsliga åtgärder. Nedan finns en lista över de länder till vilka uppgifterna överförs. För mer information om säkerhetsgarantierna, se webbplatsleverantörens integritetspolicy eller kontakta webbplatsleverantören direkt.
 • Över hela världen

Datamottagare
Mottagarna av de insamlade uppgifterna listas nedan.
 • Alphabet Inc.
 • Google LLC
 • Google Ireland Limited
 
Klicka här för att läsa databehandlarens integritetspolicy
https://policies.google.com/privacy?hl=en

Klicka här för att läsa databehandlarens cookiepolicy
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Klicka här för att återkalla bearbetningsföretagets alla domäner
https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Lagringsinformation
 • Maxgräns för lagring av cookies: 8 månader

Sparad information
 • Name: __sak; Detta används för att lagra information om besökarens videopreferenser.; typ: webb;
 • Name: LAST_RESULT_ENTRY_KEY; Detta används för att spara användarinställningarna när du hämtar en Youtube-video integrerad på andra webbsidor.; typ: webb;
 • Name: yt-player-bandaid-host, yt-player-bandwidth, yt-player-headers-readable; Detta används för att bestämma den optimala videokvaliteten baserat på besökarens enhet och nätverksinställningar.; typ: webb;
 • Name: yt-remote-cast-installed, yt-remote-connected-devices, yt-remote-device-id, yt-remote-fast-check-period, yt-remote-session-app, yt-remote-session-name;  Detta används för att lagra användarens inställningar för videospelare med hjälp av inbäddad YouTube-video.; typ: webb;
 • Name: YEC; Detta används för att lagra användarens inställningar för videospelare med hjälp av inbäddad YouTube-video.; typ: cookies; Varaktighet: 1 år, 1 månad;
 • Name: CONSENT; Detta används för att upptäcka om besökaren har accepterat marknadsföringskategorin i cookie-bannern. ; typ: cookies; Varaktighet: 2 år;
 • Name: DEVICE_INFO; Detta används för att spåra användarens interaktion med inbäddat innehåll.; typ: cookies; Varaktighet: 5 månader, 26 dagar;
 • Name: remote_sid; Detta används för implementering och funktionalitet av YouTube-videoinnehåll på webbplatsen.; typ: cookies; varaktighet: session;
 • Name: test_cookie; Detta är ett test för inställning av cookies i användarens webbläsare.; typ: cookies; Varaktighet: 1 dag;
 • Name: VISITOR_INFO1_LIVE; Detta används för att mäta användarens bandbredd för att avgöra om de får det nya eller gamla spelargränssnittet.; typ: cookies; varaktighet: 6 månader;
 • Name: YSC; Detta ställs in av YouTubes videotjänst på sidor med inbäddade YouTube-videor.; typ: cookies; varaktighet: session;
 • Name: PREF; Detta används för att lagra information som din föredragna sidkonfiguration och uppspelningsinställningar som explicita autospelningsalternativ, slumpmässig mix och spelarstorlek.; typ: cookies; varaktighet: 8 månader;
 • Name: pm_sess; Detta används för att underhålla din surfsession.; typ: cookies; Längd: 30 minuter;
 • Name: CGIC; Detta används för att tillhandahålla sökresultat genom att automatiskt slutföra sökfrågor baserat på en användares initiala input.; typ: cookies; varaktighet: 6 månader;

3. Till vilka mottagare överför vi dina uppgifter?

Vi överför informationen i avsnitt 1.1 till 1.2 och 1.5 till 1.9. nämnda personuppgifter till vår webbhotell baserad i Europeiska unionen zwetschke:
WallCloud GmbH
Geschäftsführender Gesellschafter: Oliver Schlag
Königsteiner Strasse 29
61381 Friedrichsdorf.

Denna databehandlare behandlar endast personuppgifter på våra instruktioner och behandlingen utförs för vår räkning.

Vi överför de personuppgifter som anges i avsnitt 1.3 och 1.11 till vår nyhetsbrevsleverantör SC-Networks GmbH med säte i Tyskland. Denna databehandlare behandlar endast personuppgifter på våra instruktioner och behandlingen utförs för vår räkning.

Mottagaren av de personuppgifter som anges i avsnitt 1.4 är BT (Germany) GmbH & Co. oHG, Barthstr. 4, 80339 München.

I samtliga fall kan mottagare av uppgifterna även vara statliga myndigheter på begäran, förutsatt att lagkraven för utlämnande är uppfyllda.

4. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga personer. Våra säkerhetsåtgärder revideras kontinuerligt i takt med den tekniska utvecklingen.

5. Vilka är dina rättigheter?

Du har följande rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen:

Rätt till information: Du har rätt till information om dina personuppgifter som behandlas av oss.

Rätt till rättelse: Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt till rättelse.

Rätt till radering: I vissa fall kan du begära att dina personuppgifter raderas.

Rätt till begränsning av behandling: Denna rätt inkluderar begränsning av användningen eller det sätt på vilket den används. Denna rätt är begränsad till vissa fall och gäller särskilt om: (a) uppgifternas riktighet ifrågasätts under verifieringens varaktighet, (b) behandlingen är olaglig och du vägrar att radera den, (c) vi inte längre behöver uppgifterna, men du behöver uppgifterna för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Om behandlingen är begränsad kan vi fortsätta att lagra uppgifterna men inte använda dem.

Rätt till dataportabilitet: Denna rätt innebär att vi överför dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format för dina egna ändamål, om det är tekniskt möjligt.

Rätt till invändning: Du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter om detta är baserat på artikel 6 paragraf 1 Punkt e eller f GDPR eller behandlas för direktmarknadsföringsändamål.

Rätt att återkalla ditt samtycke: Om du har gett oss ditt samtycke till behandling har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. En sådan återkallelse påverkar inte lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen.

Att utöva dessa rättigheter är kostnadsfritt för dig.

För att utöva dina rättigheter, för att lämna in ett klagomål eller för att skicka in någon annan begäran, vänligen kontakta oss via e-post eller skriv till oss med kontaktuppgifterna som anges ovan i avsnitt 1. Du kan även nå vårt dataskyddsombud med kontaktuppgifterna i avsnitt 1.

Överklaganderätt: Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot GDPR kan du lämna in ett klagomål till den ansvariga dataskyddsmyndigheten (med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnitt 1).

6. Automatiserat individuellt beslutsfattande inklusive profilering

I samband med tillhandahållande och användning av vår webbplats fattas inget automatiserat beslut i enskilda fall, inklusive profilering enligt artikel 22 GDPR.

Uppdaterat: Mars 2023