Höga kvalitetskrav – vår styrka
Våra höga kvalitetskrav kräver att vi varje dag lever upp till de standarder som satts. Detta genom engagemang, bättre idéer och att uppfylla marknadens och kundens behov.

I våra sju moderna forsknings- och utvecklingslaboratorier arbetar våra kvalificerade specialister kontinuerligt med att optimera den befintliga PCI paletten, som primer, bruk, fäst- och fogmassor och tätskikt, samt med att skapa morgondagens PCI produkter.

Vi utför strikta kvalitetskontroller för att kunna säkerställa en hög produktkvalitet – allt från råmaterialskontroll och effektkontroll till tester av slutprodukterna. Externa organ för kvalitetskontroll och allmän certifiering enligt DIN EN ISO 9001/14001 och OHSAS 18001 intygar detta.