Hitta lösningen som passar ditt projekt!

För att göra det så enkelt som möjligt att använda våra produkter på bästa sätt har vi tagit fram lösningar för olika typer av projekt.
Då alla system innehåller noggrant utvalda produkter får du en trygg lösning som bidrar till att säkra kvaliteten för projektet, från början till slut.
PCI GV7000 - Livsmedel, kemisk /teknisk industri och storkök

För montering av keramiska plattor där konstruktionen är utsatt för kraftiga påkänningar, som verkstäder, industrilokaler och storkök. Miljövänligt val, ej epoxibaserat. Ger god beständighet mot flertalet syror och alkalier.

Läs mer

PCI GV7500 - Storkök, industri - epoxi

För montering av keramiska plattor där konstruktionen är utsatt för mycket kraftiga påkänningar, som inom livsmedels- och kemisk/teknisk industri. God beständighet mot syror, alkalier, saltlösningar, lösningsmedel, urin och mekanisk belastning.

Läs mer