Publicerad genom

Sika Sverige AB
PCI Sverige
Flöjelbergsgatan 8C
431 37  Mölndal
Sweden

Tel. +46 (0)8-122 13 612Design, Konzept & Programmierung:
copyright


Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.zwetschke.de


Disclaimer

PCI Augsburg GmbH är i egenskap av leverantör ansvarig för ”eget innehåll” som publiceras på dessa sidor. Detta i enlighet med § 8 i TDG (Teledienstgesetz, tyska lagen om teletjänster). Även om allt innehåll kontrolleras noggrant och uppdateras regelbundet, ges ingen garanti för fullständighet, riktighet eller aktualitet. PCI Augsburg GmbH ansvarar således inte för skada eller förlust som uppstår i samband med användning av detta innehåll.

Eget innehåll måste skiljas från hänvisningar (”LÄNKAR”) med erbjudet innehåll från andra leverantörer. Via dessa länkar tillgängliggör PCI Augsburg GmbH “främmande innehåll”, vilket kännetecknas på följande sätt: [EXTERN LÄNK]. Via länkarna erbjuder PCI Augsburg GmbH tillgång till användning av sådant innehåll (§ 9 i tyska lagen om teletjänster). PCI Augsburg GmbH ansvarar inte för ”främmande” innehåll av denna typ, eftersom företaget inte begär informationsöverföringen, inte väljer mottagare av informationen samt varken väljer ut eller ändrar den överförda informationen. Kortvarig, automatisk mellanlagring av ”främmande information” till följd av vald uppringnings- eller länkningsmetod utförs inte heller av PCI Augsburg GmbH, vilket innebär att företaget inte heller kan göras ansvarigt för främmande innehåll.

”LÄNKAR” är alltid hänvisningar till ”levande” (dynamiska) webbplatser från tredje part. PCI Augsburg GmbH har visserligen kontrollerat främmande innehåll initialt för att undersöka om civil- eller straffrättsligt ansvar föreligger, men är inte skyldigt att övervaka innehåll i erbjudanden eller ständigt kontrollera eventuella förändringar, som skulle kunna ge upphov till skadeståndsansvar. Endast om företaget själv fastställer, eller någon annan påpekar, att ett konkret erbjudande som man länkar till ger upphov till civil- eller straffrättsligt ansvar, kommer länken att plockas bort, d.v.s. under förutsättning att det är tekniskt möjligt och rimligt. Intrång från andra servrar på PCI Augsburg GmbH:s hemsida kan resultera i olagligt eller straffbart erbjudande. Detta påverkar dock inte den tekniska genomförbarheten eller rimligheten.