På PCI Group/Sika Sverige AB är vi glada att du har besökt vår webbplats och att du är intresserad av vårt företag.

På PCI/Sika är vi noggranna med skydd av personuppgifter. I den här integritetspolicyn beskrivs följande:

-        vilka personuppgifter som PCI/Sika samlar in när du besöker vår webbplats
-        i vilka syften PCI/Sika använder sådana uppgifter
-        den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter
-        mottagare av sådana personuppgifter
-        under vilken tidsperiod sådana personuppgifter sparas
-        om du måste lämna ut personuppgifter

Vi vill dessutom informera dig om följande:

-        dina rättigheter gällande behandling av dina personuppgifter
-        den personuppgiftsansvarige enligt dataskyddsförordningen och, där så är tillämpligt, vårt dataskyddsombud

1. Vilka personuppgifter samlar PCI/Sika in när du besöker vår webbplats?

(1)   När du besöker vår webbplats utan att kontakta oss eller logga in, överförs följande information automatiskt från din webbläsare till vår server:

-         Datorns IP-adress
-         Information om din webbläsare
-         Webbplatsen som du besökte innan du kom till vår webbplats
-         Begärd URL eller fil
-         Datum och tidpunkt för besöket
-         Överförd datavolym
-         Statusinformation, t.ex. felmeddelanden

(2)   Om du kontaktar oss via e-post, eller kontaktformuläret på webbplatsen får vi följande information:

-         Din e-postadress och annan information som du anger i e-postmeddelandet eller i kontaktformuläret
-         Datum och tidpunkt för meddelandet

(3)   Vår webbplats ger dig möjligheten att utan kostnad anmäla dig till ett nyhetsbrev via e-post. Nyhetsbrevets innehåll är produktspecifik information, kampanjer och inbjudningar till event. När en användare registrerar sig för att erhålla nyhetsbrevet så överförs de begärda uppgifterna i anmälningsfönstret till oss:

-        Titel
-        Förnamn
-        Efternamn
-        E-postadress

Följande uppgifter begärs i den kompletta registreringsprocessen för nyhetsbrev dessutom valfritt:

-        Företag
-        Avdelning/yrke
-        Postadress
-        Telefon
-        Fax
-        Användartyp (återförsäljare, användare, projektör/arkitekt, privat byggherre, offentligt företag, övrigt)
-        Specialintressen

Följande uppgifter överförs dessutom vid registrering för nyhetsbrev:

-        Den använda enhetens IP-adress
-        Registreringens datum och tidpunkt

(4)   Vår webbplats ger dig möjligheten att registrera dig med dina personliga uppgifter och skapa dig en användarprofil för att på så sätt kostnadsfritt kunna använda extra tjänster. Inmatningen sker via ett anmälningsfönster. Uppgifterna överförs till oss och sparas hos oss.

(5)   Följande personuppgifter begärs vid registreringen på webbplatsen:

-        Titel
-        Förnamn
-        Efternamn
-        Postadress
-        E-postadress
-        Telefon
-        Användargrupp (återförsäljare, användare, projektör/arkitekt, privat, övrigt)

Följande frivilliga uppgifter begärs dessutom när profilen läggs upp på webbplatsen:

-        Fax
-        Företag
-        Tillägg
-        Din återförsäljare
-        Kundnummer
-        Organisationsnummer
-        Skatteregistrerings- eller momsregistreringsnummer
-        Land
-        Språk

Följande uppgifter överförs dessutom när profilen läggs upp på webbplatsen:

-        Den använda enhetens IP-adress
-        Registreringens datum och tidpunkt

2. I vilken utsträckning och i vilka syften hanterar PCI/Sika sådana uppgifter?

(1)   När du besöker vår webbplats använder vi din IP-adress och andra uppgifter som överförs automatiskt av din webbläsare till vår server (se avsnitt 1.1) för att

a)      kunna skicka det begärda innehållet till din webbläsare För att göra detta sparar vi hela din IP-adress men bara för att kunna leverera det begärda innehållet till dig.

b)      skicka din IP-adress till en tjänsteleverantör för att kartlägga din publika IP-adress med företags- och branschrelaterade uppgifter (inga personuppgifter) De företags- och branschrelaterade uppgifterna kommer att bearbetas i vår webbmätningssystem. I detta skede sparas inte din IP-adress hos tjänsteleverantören eller i vårt system vid något tillfälle.

c)      skydda oss från attacker och för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt För att göra detta sparar vi nämnda uppgifter tillfälligt och med begränsad åtkomst under högst 180 dagar. Tidsperioden kan förlängas om och i den utsträckning som krävs för att hantera attacker och incidenter.

PCI/Sika kommer endast att ta reda på användarens IP-adress vid en illegal attack.

(2)   Vi sparar IP-adressen från din dator men tar bort den sista oktetten från IP-adressen, vilket gör den anonym. Den används sedan för mätning av webbpublik för att förbättra vår webbplats. Direkt efter insamling tar vid bort den sista oktetten av din IP-adress. Vi samlar därför inte in personuppgifter om din användning av vår webbplats.

(3)   Om du kontaktar oss via e-post eller via kontaktformuläret på vår webbplats sparar vi uppgifterna enligt avsnitt 1.2 för att besvara och om möjligt uppfylla din begäran. Vi sparar sådana uppgifter i den utsträckning som krävs för att svara och uppfylla din begäran.

(4)    När nyhetsbrev skickas ut används den e-postadress som användaren angav vid registreringen för nyhetsbrev. De andra personliga uppgifterna som samlas in under registreringsprocessen är avsedda för att undvika datamissbruk och för att skydda den använda e-postadressen.

(5)    Registreringen används för att förbereda och genomföra processer inom ramen för ingående av avtal och faktureringar i vilka den berörda personen blir en del av avtalet 
Användare måste dessutom registrera sig för att kunna ta visst innehåll och tjänster i anspråk.

3. Måste du lämna ut dina uppgifter? Har du rätt att motsäga dig behandling av uppgifter?

När du besöker vår webbplats överför din webbläsare automatiskt informationen i avsnitt 1.1 till vår server. Du kan överföra sådana uppgifter. Om du inte lämnar ut sådana uppgifter kan vi inte ge dig det begärda innehållet.

Du är inte skyldig att låta oss använda dina anonymiserade uppgifter i syfte att mäta webbpublik. Du är inte heller skyldig att låta oss använda din IP-adress för kartläggning av dina företags- eller branschuppgifter.

Du har rätt att motsäga dig sådan behandling av dina anonymiserade uppgifter genom att klicka på följande knapp

Ett sådant val leder inte till några konsekvenser. Du kan fortsätta att använda vår webbplats.

Om du vill kontakta oss via e-post eller via vårt kontaktformulär på webbplatsen, kan du överföra uppgifterna enligt avsnitt 1.2. Vi markerar de obligatoriska fälten om sådana finns i kontaktformuläret. Om du inte anger de obligatoriska uppgifterna kan detta innebära att vi inte kan besvara din fråga eller uppfylla din begäran på ett korrekt sätt.

Du kan när som helst begära att dina uppgifter inte ska användas genom att skicka ett e-postmeddelande till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

4. Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna?

Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter enligt avsnitt 2 är punkt f i artikel 6.1 i dataskyddsförordningen. De legitima intressena fastställs av de syften som beskrivs i avsnitt 2.

5. Till vilka mottagare överförs dina uppgifter?

Vi överför de uppgifter som anges i avsnitt 1 till registerförare med säte i Europeiska unionen av de skäl som anges i avsnitt 2. Sådana registerförare hanterar endast personuppgifter efter anvisningar från oss och behandlingen genomförs på uppdrag av oss. Vi har inte för avsikt att överföra dina personuppgifter till ett tredje land.

6. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

PCI/Sika har genomfört tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa lämplig säkerhet för personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten behandling, förstöring, förlust eller obehörigt utlämnande. Sådana åtgärder kommer att förbättras i takt med att tekniken utvecklas.

7. Använder vi cookies på vår webbplats?

Vi informerar dig om användningen av cookies i ett popup-meddelande när du besöker vår webbplats. När du fortsätter att använda vår webbplats så godkänner du användning av cookies. Vi vill informera dig om vilka cookies som vi använder och hur du kan göra för att undvika dem.

1.    Följande cookies är viktiga för en smidig funktion och för bestämda tjänster hos vår webbplats:

SessionPersistence
(PHPSESSID)
Genom dessa cookies kan vi spara inställningar som du har valt ut under ditt besök på vår webbplats.
Raderas så snart du har tömt din webbläsares cache eller stängt webbläsaren.

SessionConsent
(Cookie Disclaimer)
Denna cookie sparar sparar ditt samtycke till användning av cookies.
Raderas så snart du har tömt din webbläsares cache eller ett år efter ditt besök.

customerType
Denna cookie sparar informationen om dina inmatningar som användare i Live-Chat.
Raderas så snart du har tömt din webbläsares cache eller stängt webbläsaren.

fe_typo_user
Denna cookie sparar informationen om din profil efter din anmälan/registrering på webbplatsen.
Raderas så snart du har tömt din webbläsares cache eller stängt webbläsaren.

2.    Med följande cookies mäter vi användandet av vår webbplats:

WT_FPC
Webtrends samlar in användandet av besökare via den primära domänen och alla underdomäner.. Det sker genom placering av en förstapartscookie på den primära domänen på ett sådant sätt som tillåter att även underdomäner kan läsa denna cookie.
Raderas två år efter besöket på vår sida

__utma
Denna cookie möjliggör för oss att se hur många besökare som kommer till vår webbplats och hur ofta.
Raderas två år efter besöket på vår sida

__utmb
Denna cookie registrerar när en sida stängs och används tillsammans med __utmc för att mäta hur länge besökare tittar på våra olika sidor.
Raderas 30 minuter efter besöket på vår sida.

__utmc
Denna cookie registrerar när en sida stängs och används tillsammans med __utmb för att mäta hur länge besökare tittar på våra sidor.
Raderas så snart du har tömt din webbläsares cache eller stängt webbläsaren.

__utmt
Denna cookie används för att begränsa datainsamlingshastigheten.
Raderas tio minuter efter sidans första besök resp. tio minuter efter den senaste dataöverföringen.

__utmz
Visar hur besökare hittar vår webbplats - om de exempelvis kommer via en sökmotor eller via länkar på andra webbplatser eller om de matar in webbadressen direkt. Visar även ordningsföljden i vilken besökarna hämtar sidorna.
Raderas sex månader efter besöket på vår sida

utag_main
Tealium Tag Management placerar cookien utag_main. denna cookie registrerar med hjälp av några värden anonymt användarsessionen med en unik identifierare för sessionen och en Unix/Epoch tidsmärkning.  
Raderas ett år efter besöket på vår sida

Du kan konfigurera  din webbläsarinställning utifrån dina önskemål och på så sätt bestämma vilka cookies du tillåter och vilka cookies du vill förbjuda. Vi gör dig uppmärksam på att du eventuellt inte kan använda alla funktioner på vår webbplats om du inte tillåter att cookies under avsnitt 7.1 används.

8. Användning av verktyg för webbanalys

8.1 Google™ Analytics

Våra webbsidor använder Google Analytics, en tjänst för webbanalys från Google Inc. ("Google").

Google Analytics använder cookies. Den information som genom denna cookie skapar om hur du använder våra webbplatser överförs och sparas på en server hos Google som oftast finns i USA. Vi uppmärksammar dig på att på vår webbplats har Google Analytics kompletterats med koden "gat._anonymizeIp();" för att garantera en anonym insamling av IP-adresser (s.k. IP-maskning). På så sätt sker direkt och i ett flyktigt minne en förkortning av IP-adressen när denna överförs till Google Analytics-datainsamlingsnätverket.

I vårt uppdrag kommer Google att använda den genom cookies skapade informationen för att utvärdera din användning av våra sidor, sammanställa rapporter över användningen av våra webbsidor och dessutom lämna upplysningar om användningen av våra webbsidor och den allmänna Internetanvändningen. Den (förkortade) IP-adressen kopplas av Google inte samman med andra uppgifter. Förutom de ovan nämnda webbläsarinställningarna kan du förhindra att Google bearbetar dina upplysningar genom att ladda ned och installera den webbläsarplugin som finns under följande länk:

  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Alternativt till webbläsarplugin eller i webbläsare på mobila enheter klickar du på denna länk för att framöver förhindra insamling genom Google Analytics på denna webbplats. Därvid placeras en opt-out-cookie på din enhet vilket förhindrar framtida insamling av dina uppgifter vid besök på denna webbplats. Raderar du dina cookies måste du klicka på denna länk på nytt. Mer information om detta finner du under http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en  https://policies.google.com/?hl=en  resp. under https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en (allmän information om Google Analytics och dataskydd).

8.2 Webtrends webbanalys

Med hjälp av cookies samlar analysverktyget Webtrends in anonym information om hur våra webbsidor används. Den på så sätt inhämtade informationen hjälper oss att kontinuerligt anpassa respektive webbplats till våra besökares behov. Webtrends-cookien samlar in information i anonym form och levererar bland annat uppgifter om, hur många personer som besöker vår sida, från vilka sidor dessa besökare kommer och vilka sidor de har hämtat. Mer informations om detta finner du i redovisningen av dataskydd från Webtrends.
www.webtrends.com/terms-policies/privacy/privacy-notice/

9. Integrering av Google Maps

(1) Denna webbplats använder Google Maps. På så sätt kan interaktiva kartor visas direkt för dig på webbplatsen. Det gör det möjligt för dig att bekvämt använda kartfunktionen.

 (2) Google får genom besöket på webbplatsen information om att denna webbplats motsvarande undersida har hämtats. Dessutom överförs de data som nämns under 3. i denna förklaring. Detta sker oberoende av om Google tillhandahåller ett användarkonto via vilket du är inloggad eller om det inte finns ett användarkonto. Om du är inloggad hos Google så tilldelas dina data direkt till ditt konto. Om du inte önskar tillordning med din profil hos Google så måste du logga ut dig innan knappen aktiveras. Google sparar dina uppgifter som användningsprofiler och använder dessa för dessa syften: reklam, marknadsundersökning och/eller behovsanpassad utformning av deras webbplats. I synnerhet sker en sådan utvärdering (även för ej inloggade användare) för att skapa behovsanpassad reklam samt för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på denna webbplats. Du har rätt att invända mot att dessa användarprofiler skapas. För att utnyttja denna rätt måste du vända dig till Google.

 (3) Mer information om syfte och omfattning av datainsamlingen och dess bearbetning genom plugin-utgivaren finner du i utgivarens dataskyddsförklaring. Där finner du även mer information vad gäller dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din privatsfär: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandlar dina personrelaterade uppgifter även i USA och följer EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

10. Integrering av Google Fonts

Denna sida använder så kallade Web Fonts för enhetlig visning av typsnitt. Den tillhandahålls av Google. När en sida hämtas laddar din webbläsare erforderliga Web Fonts i dess cache för att vissa texter och typsnitt korrekt. För detta ändamål måste den webbläsare du använder ta kontakt med servrarna hos Google. På så sätt får Google kännedom om att vår webbplats har hämtats via din IP-adress. Användningen av Google Web Fonts beror på vårt intresse av att våra online-erbjudanden visas på ett enhetligt och tilltalande sätt. Detta utgör ett berättigat intresse i enlighet med Artikel 6 Punkt. 1 lit. f GDPR. Om din webbläsare inte stödjer Web Fonts så använder din dator ett standardtypsnitt. Mer information om Google Web Fonts finner du under https://developers.google.com/fonts/faq och i dataskyddsförklaringen från Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

11. Youtube

Denna Internetsida innehåller minst en plugin frånYouTube, som ägs av Google Inc., etablerat i San Bruno/Kalifornien, USA. Så snart du besöker en av våra Internetsidor som är försedd med en YouTube-plugin upprättas en förbindelse till servrarna hos YouTube. Då får servern hos YouTube meddelande om vilken speciell sida i vårt Internetutbud som du besöker. Om du dessutom är inloggad på ditt YouTube-konto har YouTube möjligheten att direkt tillordna ditt internetsurfande till din personliga profil. Du kan förhindra denna tillordning genom att du loggar ut från ditt konto. Mer information om insamling och användning av dina uppgifter genom YouTube finner du i informationen avseende dataskydd under www.youtube.com.

12. Vilka rättigheter har du?

Enligt dataskyddsförordningen har du vissa rättigheter inklusive rätten till en kopia av de personuppgifter som vi har om dig. Kopian kan begäras skriftligen.

12.1. Rätt till tillgång: rätten att få tillgång till dina uppgifter (om vi behandlar dem) och vissa andra uppgifter (som de som anges i denna integritetspolicy).

12.2. Rätt till rättelse: om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få dessa uppgifter korrigerade.

12.3. Rätt till radering: detta kallas även "rätten att bli bortglömd" och innebär i korthet att du kan begära att få dina uppgifter borttagna om det inte finns någon anledning till att behålla dem. Detta är ingen allmän rätt till radering och det finns undantag. Vi har till exempel rätt att fortsätta att använda dina personuppgifter om sådan behandling är nödvändig enligt rättsliga krav eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

12.4. Rätt att begränsa behandlingen av uppgifter: rätten att upphäva användningen av dina personuppgifter eller begränsa användningen av dem. Observera att den här rätten är begränsad i vissa situationer. Det kan röra sig om behandling av personuppgifter som vi har samlat in med ditt samtycke, vilket innebär att du endast kan begära begränsad behandling mot bakgrund av följande: a) om uppgifterna är felaktiga, b) om vår behandling är olaglig och du inte vill att vi tar bort dina personuppgifter, c) om du behöver dem för ett rättsligt anspråk eller d) om vi inte längre behöver dina uppgifter för de syften som vi sparar dem. Vid begränsad behandling kan vi fortfarande lagra din information utan att använda den. Vi sparar förteckningar av personer som har bett om begränsad användning av personuppgifter för att se till att begränsningarna bibehålls i framtiden.

12.5. Rätt till dataportabilitet: rätten att begära att vi flyttar, kopierar eller överför (där så är tekniskt möjligt) dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, för eget bruk i olika tjänster.

12.6. Rätt att göra invändningar: rätten att göra invändningar rörande användningen av dina personuppgifter inklusive de fall där vi använder dem för våra legitima intressen och direktmarknadsföring.

12.7. Rätt till information: du har rätt att få information som är tydlig, öppen och lätt att förstå om hur vi använder dina personuppgifter.

12.8. Rätt att dra tillbaka samtycke: om du har lämnat ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst dra tillbaka detta samtycke (även om du gör detta innebär det inte att vi har hanterat dina personuppgifter fram till denna tidpunkt med ditt samtycke på ett olagligt sätt).

Rätten att utöva denna rättighet är kostnadsfri men du ska intyga din identitet med två godkända identitetshandlingar. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar i enlighet med vår rättsliga skyldighet för att tillhandahålla, korrigera eller ta bort personuppgifter om dig i våra dokument.

För att göra förfrågningar eller utöva någon av dina rättigheter som anges i denna integritetspolicy och/eller för att lämna in ett klagomål kontaktar du oss via e-post eller brev. Vi strävar efter att svara inom 30 dagar. Kontaktuppgifter finns i avsnitt 10 nedan.

När vi får formella skriftliga klagomål kontaktar vi personen som skickat in klagomålet för uppföljning. Vi samarbetar med behöriga tillsynsmyndigheter, inklusive lokala dataskyddsmyndigheter, för att hantera eventuella klagomål som vi inte kan lösa direkt.

Om du är missnöjd med sättet som vi hanterat ditt klagomål rörande personuppgifter på kan du skicka ditt klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskydd.

13. Var kan jag lämna in mitt klagomål?

Du har rätt att lämna in klagomål till vårt dataskyddsombud (se kontaktuppgifter nedan) eller till tillsynsmyndigheten i det medlemsland där du är bosatt, där du arbetar eller där den påstådda överträdelsen ägt rum. Du kan även kontakta den huvudansvariga dataskyddsmyndigheten:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz
https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

14. Vem är personuppgiftsansvarig och vem är dataskyddsombud?

Den personuppgiftsansvarige enligt lagstiftningen om dataskydd hittar du här.

15. Barns integritet

Den här webbplatsen är inte avsedd för personer som fyllt 18 år och äldre. Vi samlar inte in uppgifter om personer som är under 18 år.

Ingen information ska skickas in eller läggas upp på webbplatserna av personer som är under 18 år. Om en sådan person skickar in personuppgifter via webbplatserna ska vi radera dessa uppgifter så snart som vi uppmärksammar personens ålder. Uppgifterna får inte användas i något syfte.