HÅLLBART BYGGANDE FÖR EN HÄLSOSAM LIVSMILJÖ
Under de senaste åren har frågor som hållbarhet, miljömedvetenhet och att bygga hälsosamma livsmiljöer blivit allt viktigare.

De här frågorna har varit viktiga inom PCI Group ända sedan företaget grundades, jämte ett proaktivt och hållbart ledarskap samt ansvarsfulla relationer till anställda, marknaden och samhället. På PCI Group är det högsta prioritet med en hållbar och varsam hantering av vår miljö och våra resurser samt det miljö- och hälsoskydd som det resulterar i.


Vårt engagemang för miljön
Resurser och återvinning

PCI Group fäster stor vikt vid resursbevarande och återvinning hela vägen från utvecklingen av den ursprungliga idén till produktion och förpackning och följer därmed ledningssystemet Responsible Care® liksom sina egna hållbarhetskriterier: ingen exploatering av resurser, icke-farligt, giftfritt, problemfri kassering, inga farliga utsläpp samt lämpligt för rivning. Exempelvis kommer omkring 5 % av de råmaterial som används från återvunna eller förnybara källor och omkring 55 % från mineralkällor.


PCI Group har även gått över till hållbara lösningar för produktförpackningar. Pappret som används till företagets papperspåsar är gjort av 100 % förnybart råmaterial från hållbart skogsbruk. Dessutom är 200 ton av PCI:s plastförpackningar tillverkade av 100 % återvunnet material. Återvinning är även högsta prioritet vid de tre produktionsanläggningarna i Augsburg, Wittenberg och Hamm. Cirka 84 % av produktionsavfallet (framför allt i pulverform) återvinns fysiskt och används i tillverkningen av betongsten eller som återfyllnad av gruvor, totalt 205 ton per år.


Transparens

Genom att använda olika miljömärkningar och kvalitetsstämplar säkerställer PCI Group största möjliga transparens och märker sina produkter på ett sådant sätt att det är enkelt att känna igen produkter med låga utsläpp. Utöver våra egna symboler har vi valt att använda certifieringar som EC1 PLUS, ”Blauer Engel” (blå ängeln) och den europeiska miljövarudeklarationen EPD liksom andra deklarationer som utfärdas av oberoende institutioner.

Omkring 82 % av PCI:s produkter är redan nu produkter med mycket låga utsläpp och kvalitetsstämpeln EC1 eller EC1 PLUS enligt GEV-EMICODE®. I vår hållbarhetsrapport presenterar vi på ett transparent sätt vad PCI menar med hållbarhet och vilka prioriteringar och mål företaget har satt upp. PCI:s hållbarhetsrapport följer de tjugo kriterierna i den tyska hållbarhetskodens (DNK) erkända rapporteringsstandard.

Att bygga en hälsosam livsmiljö

Nu för tiden tillbringar de flesta mellan 80 och 90 % av sin tid i byggnader. Utvecklingen mot miljöanpassade byggmaterial med låga utsläpp fortsätter oförminskat, särskilt inom byggsegmentet. Den här livsstilen och den ökade medvetenheten om hållbart byggande har fått ”hälsosamma hem” att hamna i fokus för allmänhetens uppmärksamhet. Som tillverkare av byggkemikalier är PCI väl medvetna om sitt ansvar gentemot de människor som bor i och använder byggnader där PCI:s produkter har använts.


Redan på 1970-talet hade PCI en lösningsmedelsfri primer för gipsunderlag i sortimentet. Numera är omkring 93 % av PCI:s produkter fria från lösningsmedel. Och PCI Group har gått ännu längre: För att byggnadsägare, arkitekter och hantverkare ska kunna vara helt säkra på att alla material som används harmonierar perfekt med varandra och har mycket låga utsläpp har PCI utvecklat ett plattsättningssystem med flera användningsområden. Alla golvprodukter i det här systemet har som minst kvalitetsstämpeln EC1 enligt GEV-EMICODE® för produkter med mycket låga utsläpp. I centrum för alla PCI Groups aktiviteter står ”hälsosamt byggande för en hälsosam livsmiljö”, det vill säga så lite utsläpp som möjligt för att skydda användarnas och de boendes hälsa.

Certifikat

Med hjälp av olika miljömärkningar och kvalitetsstämplar säkerställer PCI Group största möjliga transparens och gör det möjligt att snabbt och tydligt identifiera produkter med låga utsläpp. Utöver våra egna märkningar förlitar vi oss på certifieringar som miljömärkningen EC1 PLUS, ”Blauer Engel” (blå ängeln) och den europeiska miljövarudeklarationen EPD liksom andra deklarationer från oberoende institutioner.