Hitta lösningen som passar ditt projekt!

För att göra det så enkelt som möjligt att använda våra produkter på bästa sätt har vi tagit fram lösningar för olika typer av projekt.
Då alla system innehåller noggrant utvalda produkter får du en trygg lösning som bidrar till att säkra kvaliteten för projektet, från början till slut.
PCI V3000 - Väggar, torra utrymmen

För montering av keramiska plattor på invändiga väggar i torra utrymmen. Systemet gäller för underlag av betong, puts och skivor samt i vissa fall på befintliga underlag som t.ex. keramiska plattor och målade ytor.

Läs mer

PCI 5000 - Fasader, socklar

För montering av keramiska plattor på väggar utvändigt som fasader och socklar. Systemet kan användas på underlag av betong och putsade murverk samt på vissa putssystem av isolerskivor eller utvalda skivor.

Läs mer