Hitta lösningen som passar ditt projekt!

För att göra det så enkelt som möjligt att använda våra produkter på bästa sätt har vi tagit fram lösningar för olika typer av projekt.
Då alla system innehåller noggrant utvalda produkter får du en trygg lösning som bidrar till att säkra kvaliteten för projektet, från början till slut.
PCI G3000 - Golv, torra utrymmen

För montering av keramiska plattor på invändiga normal-belastade golvytor i torra utrymmen. Systemet gäller för underlag av betong, slipsats av betong, lättbetongelement, golvspackel, träbjälklag och befintliga keramiska plattor.

Läs mer

PCI G4000 - Golv i offentliga miljöer

För montering av keramiska plattor på invändiga golvytor i offentliga lokaler som mer eller mindre är utsatt för intensiv trafik, som rullande last vid transporter av varor, som till exempel köpcentra, skolor, lagerlokaler, flygplatsterminaler.

Läs mer

PCI G4000 "snabb" - Golv i offentlig miljö – vid behov av snabbt färdigställande

Golvet är gångbart efter 2-3 timmar och klarar full trafikbelastning efter 24 timmar. Snabbhärdande PCI fäst- och fogmassor ingår i systemet. Fästmassan skall appliceras så att full bruksfyllnad erhålls för att klara rullande belastning.

Läs mer