PCI Zemtec Outdoor – Mineraliskt system för renovering av exponerade golvytor
PCI Sverige presenterar PCI Zemtec Outdoor – Den användningsklara, mineraliska golvbeläggningen för både utomhusytor och fuktutsatta utrymmen inomhus. PCI Zemtec Outdoor har hög beständighet mot väder, tösalt och långvarig fukt, är snabb och enkel att applicera.
Med PCI Zemtec Outdoor lanserar PCI en mineralisk beläggning med hög beständighet mot väder, tösalt och långvarig fukt och är därför särskilt lämpad för användning i väderutsatta områden till exempel balkonger. Inomhusytor som upprepade gånger utsätts för fukt, temperaturfluktuationer eller tösalt, som till exempel garage, drar också nytta av den nya produkten.

Materialet är väldigt enkelt att applicera, även runt avlopp och kanter. PCI Zemtec Outdoor är användningsklar i utomhusutrymmen för skikttjockekar på 3–20 mm. Tack vare den justerbara, lättflytande konsistensen, kan även en befintlig lutning på upp till 2 % täckas jämnt. Lutningen kan därmed upprätthållas.

PCI Zemtec Outdoor är även lämplig för ytor som belastas av fordon med luftfyllda eller solida gummidäck och utgör därmed grunden för PCI:s mineraliska system för garagegolv.

Vi rekommenderar att du behandlar ytan med vattenbaserade silikatimpregneringen PCI Zemtec Protect som ytterligare skydd mot fläckar och för enklare rengöring av ytorna. Produkten erbjuds i en praktiskt kombinerad enhet som innehåller de två komponenterna i lämpligt blandningsförhållande.

"Nya PCI Zemtec Outdoor är idealisk för snabb och enkel reparation av garagegolv eller för väderutsatta områden som till exempel balkonger. Hantverkare drar nytta av den praktiska bearbetningen tack vare den lättflytande konsistensen som kan anpassas till de lokala förhållandena. Att en toppbeläggning inte behövs sparar både tid och pengar på byggarbetsplatsen", säger Stephan Tschernek, marknadschef på PCI Group. "Tillsammans med impregneringen PCI Zemtec Protect är denna kombination ett verkligt alternativ till de välkända hartsbaserade golvbeläggningarna."


Renovera & skydda utan besvär - Mineralskt system för garagegolv

Golvbeläggningen PCI Zemtec Outdoor är lätt att applicera, färdig att använda och ger ett optimalt grundskydd.

Klicka här för att läsa mer